Kirurgisug SI-1500

Ett säkert system

Blod, saliv och saltlösning samt benrester kan stoppa igen ditt sugsystem. Sugsystemet
på din unit används oavbrutet under oralkirurgisk eller implantologisk behandling.

En felfri funktion är avgörande för en oavbruten och lyckad operation eller behandling.
Detta garanterar SI-1500 kirugisugen. Den samlar upp blod och benrester etc och ser till
att filtret på din unit inte blir igenstoppat.


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
Keystone Dental Ic.

Hitta depå

din dentaldepå
01803 Massachusetts Burlington

Keystone Dental Ic.

  • 144 Middlesex Turnpike, 01803 Massachusetts Burlington
  • T: +1 781 328 3300