Kirurgisug SI-1500

Ett säkert system

Blod, saliv och saltlösning samt benrester kan stoppa igen ditt sugsystem. Sugsystemet
på din unit används oavbrutet under oralkirurgisk eller implantologisk behandling.

En felfri funktion är avgörande för en oavbruten och lyckad operation eller behandling.
Detta garanterar SI-1500 kirugisugen. Den samlar upp blod och benrester etc och ser till
att filtret på din unit inte blir igenstoppat.


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
Global Dental Shop

Hitta depå

din dentaldepå
20036 District of Columbia Washington

Global Dental Shop

  • 1426 21st., NW, Second Floor,, 20036 District of Columbia Washington