Приложение на МТА, биодентин и биокерамични
сийлъри в ендодонтията

Теоретико-практически курс
18 октомври 2013, гр. Пловдив

Доц. Д-р Георги Томов
Доц. Д-р Георги Томов

Водещ на курса: Доц. Д-р Георги Т. Томов, д.м.
Факултет по дентална медицина, МУ – ПловдивВъведение в проблема
Специфичната ендодонтската патология, като перфорации на корена и фуркацията, зъби с незавършено кореново развитие, външна и вътрешна резорбция и др. е част от ежедневната клинична практика и в много случаи засяга стратегически лечението. Справянето с тези по-трудни клинични ситуации изисква специфичен подход и налага познаването на всички съвремени средства и техники за оптимизиране на ендодонтската терапия. През последните десет години на пазара навлезе нова генерация материали, като МТА, биодентин и биокерамичните сийлъри, които предлагат възможност за по-ефективно, биологично-ориентирано и с подобрена прогноза лечение на „трудните“ ендодонтски случаи.

Теоретична част
• МТА, Биодентин и биокерамични сийлъри: физико-химични и терапевтични характеристики.
• Индикации за приложение. Ограничения.Техники на приложение.
• Нанасяне и кондензиране на МТА.
• Биологично лечение с МТА и Биодентин – индиректно покритие, директно пулпно покритие и витална ампутация.
• Възстановяване на перфорации, изграждане на апикална бариера от МТА, лечение на зъби с външна и вътрешна резорбция.
• Представяне и анализ на авторски клинични случаи на лечение с МТА, Биодентин и биокерамични сийлъри.

Практическа част
Запознаване с МТА, Биодентин и биокерамични сийлъри, достъпни на Българския пазар и инструменти за работа с тях. Демонстрация и индивидуална работа по запълване на коренови канали с биокерамични сийлъри (по метода „капилярна кондензация“), затваряне на перфорации с МТА и изграждане на апикална бариера от МТА на зъби с незавършено кореново развитие. Директо пулпно покритие с Биодентин.


Условия за записване
Срок за записване: 10 октомври 2013 г. /Местата са ограничени/

Такса участие цял курс: 250 лв.
Такса участие само теория (за неучастващи в симпозиума): 80 лв.
Такса участие практическа част за участници в симпозиума: 170 лв.
(В програмата на симпозиума е включена теоретичната част на курса)

Записване за участие: W&H България
тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66; 0884/ 76 08 76
e-mail: julia.kuneva@wh.com или office.bg@wh.com

Начин на плащане: в брой или по банков път: Банка: УниКредит Булбанк
IBAN: BG74UNCR96601021808406 BIC: UNCRBGSF