ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИ КУРС
„ЕНДОДОНТИЯ ОТ А ДО Я“

23-24 февруари 2018 г.,
гр. Варна, хотел "Golden Tulip"

Доц. д-р Георги Томов, дм
Доц. д-р Георги Томов, дм
Д-р Иван Начков
Д-р Иван Начков

Лектори:

Доц. Д-р Георги Т. Томов, д.м.
Факултет по дентална медицина, МУ – Пловдив

д-р Иван Начков
Факултет по дентална медицина, МУ – Пловдив

Лектор и водещ практическа част: Доц. д-р Георги Томов, дм
Водещ практическа част "Ендодонтска пиезохирургия": д-р Иван Начков


23.02.2018 г. /петък/ ТЕОРЕТИЧЕН МОДУЛ "ЕНДОДОНТИЯ"

 

13:00 - 14:30

14:30-15:00

15:00-16:30

16:30-17:00

 

17:00-19:00

Теоретичен модул "Ендодонтия":

Стандартно ендодонтско лечение от А до Я (Доц. Г. Томов)

кафе пауза

Релечение (Доц. Г. Томов)

кафе пауза

Теоретичен модул "Ендодонтска хирургия":

Ендодонтска пиезохирургия (Доц. Г. Томов и д-р И. Начков)

 


24.02.2018 г. /събота/ ПРАКТИЧЕСКИ КУРСОВЕ "ЕНДОДОНТИЯ"

09:00 - 11:00           

12:00 - 14:00             

Практически курс "Стандартна ендодонтия и ендодонтско релечение" (Доц. Г. Томов)

Практически курс "Ендодонтска пиезохирургия" (Д-р И. Начков)

 

Теоретичен модул "Ендодонтия"
23.02.2018


Модул 1: Стандартно ендодонтско лечение от А до Я.

Анатомия на ендодонтското лечение. Проблемно-ориентиран анализ на стъпките към успешна ендодонтска терапия.

Лектор: Доц. д-р Георги Томов, дм

13:00 – 14:30 ч.
• Анатомични особености на кореновата канална система.
• Ендодонтска микробиология.
• Ендодонтска и периапикална патология, диагноза и диференциална диагноза.
• Регистрация на пациента и изграждане план на лечение.
• Обезболяване в ендодонтията. Критичен анализ на методите.
• Изолиране на работното поле. Ендодонтски достъп –оформяне на ендодонтски кавитет, инструменти за пилотно навлизане, релоциране на орифициумите и първична ръчна обработка за създаване на безпрепятствен достъп.
• Определяне на работна дължина. Работа с никел-титанови ротационни пили – дизайн, коничност, режещи способности. Системи за машинно инструментиране с неактивен връх. Протоколи за работа – crown-down техника. Оформяне на апикалния диаметър според геометрията на канала и анатомичните му особености.
• Съвременна ендодонтска иригация и интраканална медикация – средства и техники за приложение.
• Триизмерно обтуриране на кореновите канали и херметично коронарно запечатване.


Модул 2: Релечение.
Релечение на ендодонтски компрометирани зъби.

Лектор: Доц. д-р Георги Томов, дм

15:00 – 16:30 ч.
Въведение в проблема. Провалените ендодонтски лечения обхващат значителен дял от ендодонтската патология и представляват сериозен терапевтичен проблем. В етиологичният спектър на ендодонтски компрометираните зъби с апикален периодонтит влизат предимно ятрогенни причини, като недобре почистени коренови канали с лош пълнеж, фрактурирани инструменти, циментирани фабрични щифтове, сребърни щифтове и втвърдяващи се пасти, които затрудняват провеждането на релечение. Това налага познаването на всички възможни средства и техники за безопасно отстраняване на пречките, възпрепятстващи обработването и почистването на кореновите канали по време на релечение.

• Ятрогенни причини за ендодонтски неуспех – класификация, диагноза и план за релечение.
• Видове канално съдържимо след проведено ендодонтско лечение (каналопълнежни средства, фрактурирани инструменти и щифтове). Техники и средства за безопасното им отстраняване.
• Микробиологични проблеми при релечение – иригационен протокол.
• Интраканална медикация между посещенията. Усложнения при релечение и справяне с тях. Възстановяване на перфорации.
• Прогнози при релечение на кореновите канали.
• Представяне и анализ на авторски клинични случаи на релечение на ендодонтски компрометирани зъби.


Модул 3: Ендодонтска хирургия.
Ендодонтска пиезохирургия

Лектор: Доц. д-р Георги Томов, дм и Д-р Иван Начков

17:00 – 19:00 ч.
Въведение в проблема. Теоретичният модул разглежда видовете възпалителни процеси от ендодонтски произход, индикациите и контраиндикациите за ендодонтско хирургично лечение, като дава съвременна класификация на ендодонтско-хирургичните процедури. Подробно са анализирани същността и стъпките на пиезоелектричната костна хирургия при апикална остеотомия, резекцията на зъбния корен и ретроградната препарация. Разгледани са и протоколите за подготовка на кореновия канал, материалите за ретроградно запълване и изискванията към тях.

• Апикална остеотомия - показания и противопоказания.
• Локална анестезия и инструментариум за извършване на апикална остеотомия.
• Подготовка на кореновите канали за апикална остеотомия.
• Оперативна техника при различни групи зъби.
• Ретроградно запълване на кореновите канали.
• Следоперативни грижи.
• Грешки и усложнения.
• Пиезоелектрична костна хирургия при апикална остеотомия.
• Представяне и анализ на авторски клинични случаи.

Практически курсове "Ендодонтия"
24.02.2018


Практически курс 1:

Стандартна ендодонтия и ендодонтско релечение

Водещ практическа част: Доц. д-р Георги Томов, дм

09:00 – 11:00 ч.
• Запознаване със специализираната гама от продукти за ендодонтско приложение на W&H и индивидуална работа върху тренировъчни модели и екстрахирани зъби.

• Запознаване с Pyon 2, Tigоn+ и Tigon – ултразвукови апарати с набор за ендодонтия и опции за релечение и ултразвукова иригация. Практическа работа на участниците - демонстрация и индивидуална работа по отстраняване на фабрични щифтове, фрактурирани инструменти и реканализиране на ендодонтски лекувани екстрахирани зъби с провалено ендодонтско лечение.

Екстрахирани зъби, запълнени с каналопълнежни средства, с циментирани щифтове и фрактурирани канални инструменти ще бъдат осигурени за всеки участник в курса.

Курсът е насочен към всички общопрактикуващи лекари по дентална медицина.
Местата са ограничени! Група до 10 човека.


Практически курс 2:
Ендодонтска пиезохирургия

Водещ практическа част: д-р Иван Начков

12:00 – 14:00 ч.
• Подготовка на коренови канали за апикална остеотомия. • Оперативни разрези и отпрепариране на мукопериостално ламбо. • Пиезохирургични процедури: остеотомия, апикална резекция, препарация и обтуриране на ретрограден ендодонтски кавитет. Индивидуална работа с апарат за пиезохирургия Piezomed на W&H върху животински тъкани и екстрахирани зъби. Курсът е насочен към клиницисти, проявяващи интерес към ендодонтската хирургия.

По време на курса ще бъде представен награденият за най-добър дизайн 2017 дентален микроскоп Flexion Advanced на немската фирма CJ-Optik.

Местата са ограничени! Група до 10 човека.

Спонсор на събитието:

ТАКСИ УЧАСТИЕ:

Теория

 

250 лв.                 

Цената включва 3 теоретични модула:  Стандартно ендодонтско лечение от А до Я,  Релечение и Ендодонтска пиезохирургия
Практически курс 1             350 лв.       Стандартна ендодонтия и ендодонтско релечение
Практически курс 2 250 лв. Ендодонтска пиезохирургия
Практически курс 1 и 2 500 лв. Практически курс: Стандартна ендодонтия и ендодонтско релечение и практически курс: Ендодонтска пиезохирургия
Теория + Практически курс 1 550 лв. Цената включва 3 теоретични модула и практически курс: Стандартна ендодонтия и ендодонтско релечение
Теория + Практически курс 2 450 лв.

Цената включва 3 теоретични модула и практически курс: Ендодонтска пиезохирургия

Теория +  Практически курс 1 и 2 700 лв.  Цената включва 3 теоретични модула и практически курс: Стандартна ендодонтия и ендодонтско релечение и практически курс: Ендодонтска пиезохирургия

Посочените цени са с включен ДДС.


НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

  • В брой
  • По банков път:
    УниКредит Булбанк
    IBAN: BG74UNCR96601021808406
    BIC: UNCRBGSF

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

"ВЕ и ХА България" ЕООД

тел: 02/ 854 95 65; 854 95 66
мобилен: 0884/ 760 876; 0884/ 968 486

e-mail: julia.kuneva@wh.com или office.bg@wh.com

Полетата, отбелязани с * са задължителни