Print

Стандартен матричен принтер за архивиране
на стерилизационните цикли

Стерилизационният процес се състои от няколко етапа – от почистването до
транспортирането и съхранението на стерилния продукт. Архивирането на
отчетите от стерилизационните цикли също е неделима част.

Print осигурява проследимост на стерилизационните цикли.


Аксесоар(и) & Консуматив(и)

Подобни продукти

  1   Аксесоар(и) & Консуматив(и)
W&H IMPEX INC.

Къде да купя

Вашият доставчик за
N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada

W&H IMPEX INC.

  • 6490 Hawthorne Drive, N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada