Assistina TWIN

短短10秒即可完成手机维护

用 Assistina TWIN 维护您的手机,比以往任何时候都更快。
借助创新油雾化技术,W&H 将维护过程降低到创纪录的短短10秒钟。
闪电般的快速!无比彻底的维护结果!

成本计算器

报告和研究

  1   附件和耗品
W&H DEUTSCHLAND GMBH

购买地点

经销商/W&H子公司
83410 Laufen, Oberbayern

W&H DEUTSCHLAND GMBH

  • Raiffeisenstrasse 3b, 83410 Laufen, Oberbayern