Swiss Dental Academy

Kurs för tandhygienister och tandläkare med inriktning på
BIOFILM, PERIOFLOW®, AIRFLOW® och PIEZON®.
Fokus ligger på nya ”GBT-konceptet” (Guided Biofilm Therapy) som
möjliggör ett nytt sätt att behandla patienter tack vare ett
nyutvecklat pulver. Vi tar även upp hur vi på bästa sätt hjälper patienter
med mukosit och förebygger periimplantit. Kursen är
en endagskurs och hålls i Täby, strax utanför Stockholm.

Kursgivare: Leg. Tandhygienist Liselotte Rosshagen.

Professionell Tandrengöring

KURSDATUM 2019

Datum för hösten
Fredag den 6/9 - platser kvar
Fredag den 11/10 - platser kvar

KURSINNEHÅLL

  • Kl 09:30 INLEDNING
  • AIRFLOW®
  • PARODONTIT
  • PERI-IMPLANTIT & MUCOSIT
  • PIEZON®
  • ca 12:30 LUNCH
  • PRAKTISKA ÖVNINGAR

ANMÄL DIG HÄR:


Swiss Dental Academy
Kurs SWISS DENTAL ACADEMY

Kontakt

För anmälan eller ytterligare information kontakta Marie Forsgren
på tel. 08-445 88 30 eller e-mail: sda@whnordic.se
OBS! Är ni ett större sällskap/klinik som önskar en egen kursdag
- kontakta oss för alternativa datum.

SDA i Täby
Swiss Dental Academy
Hands-on och teori
Hands-on och teori