Perfekt sterilisering med Lisa 500

Utrustad med intelligenta program och ett helt integrerat spårbarhetssystem ligger Lisa 500 i yttersta framkanten på hygienfronten. I följande intervju berättar Tdl Gianluigi Bittante, en speciallisttandläkare från Milano, om sina erfarenheter och Lisans fördelar.

”Sedan vi började använda Lisa 500 reducerades processtiden för våra instrument markant. Programmet anpassar sig efter hur mycket vi lastar i autoklaven. Vilket för oss innebär tidsbesparingar på runt 15 minuter per körning, detta ger oss stora tidsvinster och effektiviteten höjs.
Jämfört med vår förra autoklav är Lisa mycket tystare och dessutom är torkningen otroligt effektiv.

Lisan har ett integrerat spårbarhetssystem med användarverifiering, detta innebär att vi har en säker dokumentation över steriliseringen. Om det skulle bli fel vid en körning så kommer det inte ut några etiketter till godset. Då vi är 8 personer som använder autoklaven, använder vi oss av användarverifieringssystemet i Lisa. Detta visar vem som startat och vem som godkänt samt frisläppt godset för användning.

En till fördel som vi tar vara på är streckkodsläsaren. Genom att använda den sparar vi mycket tid jämfört med att manuellt skriva in steriliseringsparametrar i patienternas journaler. Det spara inte bara tid utan minskar även risken att skriva fel.”

Tdl Gianluigi Bittante

Med Lisa 500 erhåller man en full dokumentation <br>av sterilisationsprocessen.
Med Lisa 500 erhåller man en full dokumentation av sterilisationsprocessen.
Genom att använda en data <br> scanner kan information samlas in mer effektivt.
Genom att använda en data scanner kan information samlas in mer effektivt.