Snabb och enkel autoklavering med Lisa autoklav

Sterilisering och hygien blir allt viktigare inom tandvården. För att underlätta för tandvårdspraktiker att optimera steriliseringsrutinerna, har W&H tagit fram den nya Lisa autoklaven med automatiska klass-B cykler och en snabbcykel för dentalhandstycken. Dorthe Kiær, tandsköterska på Tandlægerne Mindet klinik i Danmark, är ansvarig för steriliseringsrutinerna på kliniken och rapporterar om de stora fördelarna som den nya Lisa autoklaven från W&H ger deras dagliga arbete. Med den nya Lisa autoklaven gör Tandlægerne Mindet stora tidsbesparingar. Dorthe Kiær och teamet på praktiken arbetar med W&H:s Lisa varje dag.

“Med en användarvänlig pekskärm i färg och enkel menystruktur ger den nya Lisa autoklaven en lätthanterlig navigering. Tack vare självförklarande symboler och ett tydligt och väluttänkt gränssnitt är det mycket lätt att använda Lisan för vårt team.”

Spara tid med Lisa autoklaven

“Tandlægerne Mindet kliniken i Danmark har tre tandläkare, en tandhygienist och fem tandsköterskor och för tillfället har de två Lisa autoklaver på kliniken.

"Sedan många år tillbaka har vi en Lisa MB17 på kliniken vilken har använts väldigt mycket och nyligen har den fått sällskap av den nya Lisan från W&H. Vi har varit mycket nöjda med prestandan på vår Lisa MB17 så för oss var det självklart att vi även skulle köpa den nya Lisan. Alla våra instrument körs i dessa två autoklaver. Vi arbetar dagligen med den nya Lisa autoklaven och en av de största fördelarna är att det är tidssparande. Eftersom att vi har ett stort antal patienter – i genomsnitt 60 patienter om dagen – så är det viktigt för oss att autoklaveringen går snabbt. Med "Eco Dry" tekniken anpassar den nya Lisan torktiden efter lasten. Detta sparar mycket tid och minskar energiförbrukningen.

En annan aspekt som sparar tid för praktiken är att den nya touchscreenen i färg är väldigt användarvänlig och enkelt uppbyggt. Symbolerna är lätta att förstå och den har ett tydligt gränssnitt som är lätt att manövrera. Man kan även avaktivera program som inte används så det gör att displayen är väldigt överblickbar. Dessutom är den nya Lisa autoklaven väldigt tyst. Eftersom vi har sterilen i öppen planlösning så är det viktigt för oss att hålla en låg ljudnivå. Jag är mycket nöjd med den nya moderna och kompakta designen. Det är även enkelt att rengöra vattentanken för man behöver inga verktyg för att ta bort den. Hela teamet på kliniken är väldigt nöjda med den nya Lisan."