Assistina 301 plus

Smörj- och rengöringsmaskin

Ett automatiskt rengöringssystem gör att varje rengöring och smörjning blir korrekt och likvärdigt utfört, körning efter körning. Detta gör att instrumenten får en lång livslängd. Enkelt, effektivt och ekonomiskt!

Sterilisering, Hygien & Skötsel

Sterilisering, Hygien & Skötsel

Systemöversikt