Seal²

Dokonalá ochrana během 2 sekund.

Zachování sterilního prostředí je obtížné. Sterilního prostředí zůstane zachováno pouze tehdy, pokud je zajištěna naprostá hermetická a trvalá ochrana sterilního materiálu před vlivy okolního prostředí. Svářečka fólií Seal² zajistí svár o šířce 12 mm za pouhé 2 sekundy!

Sterilizace a ošetření instrumentů

Sterilizace a ošetření instrumentů

Přehledové schéma