Affaldshåndtering

Korrekt bortskaffelse af elektrisk udstyr fra W&H

EU har udstedt direktivet 2002/96/EC angående affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE). Dette er for at begrænse kvantiteten af elektronisk og elektrisk udstyr samt indsamling med henblik på genbrug af komponenter og materialer over hele Europa

WEEE-Direktivet for affaldshåndtering af elektrisk og elektronisk udstyr.

Formålet med WEEE-direktivet er i fremtiden at brugte elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med almindeligt husholdningsaffald.
Udstyret skal gennem den rette håndtering, behandling og genbrug på en godkendt genbrugscentral.

WEEE-direktivet gælder alle elektrisk og elektroniske produkter som er benyttet af både industrien og i private husholdninger. Direktivet blev en realitet den 13. august 2005 i hele Europa.
Det kan i de enkelte EU-lande være specielle regler og krav på dette område.

Identifikation af W&H electriske og elektroniske produkter

Alle W&H produkter er mærket med en affaldsbeholder der er krydset over i henhold til EN 50419 (se illustrationen).

Dette symbol er placeret på navnepladen på bagsiden af udstyret. .

Aflevering af brugt udstyr

Vær venligst opmærksom på at den rette genbrug beskytter miljøet. Det kan forhindre skadelige effekter på personer og omgivelserne som vil kunne skyldes forkert håndtering af affald.

I Danmark er W&H Nordic tilmeldt affaldshåndteringen gennem firmaet ELRETUR. Dette gælder alle produkter som importeres af W&H Nordic til det danske marked.