Yasal Bilgilendirme / Kişisel Verilerin Korunması

İçerik sorumluluğu*

W&H Dental Ticaret Sirketi Limited

 • Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60
 • C Blok D:6 Masaldan iş Merkezi
 • 34692 Çamlica, Üsküdar / Istanbul
 • Türkiye


Ticari Sicil Kaydı:757036
İstanbul Ticari Mahkemeleri yetkilidir.
Türkiye Tıbbi Ürün
Denetim Makamı:
T.C. Sağlık Bakanlığı

Son Güncelleme: 21.03.2022


Yasal Not

Bu sitede bulunan tüm ekler ve yazılı materyaller, telif haklarıyla korunmaktadır. Sitede bulunan yazılı dökümaların tamamı yada bir kısmı,görsel materyaller, grafik animasyonlar ve videolar, W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH’un yazılı izni olmaksızın, kopyalanamaz yada çoğaltılamaz.

İzinsiz yapılan kopyalama yada kullanımlar, marka gizliliği, telif hakları yada yasalarla korunan diğer hakların ihlali demektir ve yasal hakların kullanılmasına yol açabilir.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, web sitesinin içeriğinin sürekli güncellenmesi ve izlenmesi için çaba sarf eder. Bununla birlikte içeriğin tamlığı, doğruluğu ve güncelliği ile ilgili sorumluluk kabul etmez. Aynı şey hiperlink ile kurulmuş web siteleri için de geçerlidir. Bu tür web siteleri için bütün bağlantılar kullanıcı sorumluluğundadır.

Veri koruma beyanı


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni
İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme’nin (Bilgilendirme) amacı, W&H Dental Tic. Ltd. Şti (W&H Dental) tarafından yönetilmekte olan https://www.wh.com/tk_turkey/ adresinde yer alan internet sitesinin, (Portal) kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) 10. maddesi ile getirilen aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir. Ayrıca Kullanıcılar’ın Portal’ın kullanımı ile ilgili olarak W&H Dental tarafından toplanan veya Kullanıcıların pozitif hareketleri ile kendilerinin Portal’a girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları bilgilendirmektedir.
W&H Dental, teknolojiye yatırım yaparak yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile internet alanında Kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için sürekli kendisini yenilemekte ve en iyi hizmeti verebilmek için çalışmakta, kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için Kullanıcıların kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda gerçekleştirilmektedir.

W&H Dental, müşterilerine göndermiş olduğu maillerle kendilerini daima haberdar etmek istemekte ve bu kapsamda sağlık gibi sık sık irtibatta kalınması gereken bir konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.
Toplanan Kişisel Veriler:
W&H Dental aşağıda belirtilen metotlarla Kullanıcılar’dan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. W&H Dental’nin topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır. İşbu başlık altında, W&H Dental tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri

Ödeme Verileri: Ajans ve müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İşbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir.

W&H Dental ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için W&H DENTAL tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
W&H Dental, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır: Doğrudan W&H Dental’ye Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Portal’ın kullanımı öncesinde veya sırasında, W&H Dental’ye Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından şirketimize pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, anketlere verilen cevaplar, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;
• Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızın bulunması,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak zorunlu olması,
• Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.
• Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler.
• W&H Dental’nin e-posta ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine dayanmaktadır.

W&H Dental, elde ettiği kişisel verileri bu işbu Bilgilendirme ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. W&H DENTAL, işbu Bilgilendirme uyarınca dış kaynak hizmet sağlayıcılarla Kullanıcılar’a ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu dış kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder. Portal üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde W&H Dental, link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


Genel Kişisel Verilerin Korunması

1) Veri sorumlusu

W&H Dental Ticaret Limited Sirketi
Kısıklı Mh. Alemdağ Cd. No:60
C Blok D:6 Masaldan iş Merkezi
34692 Çamlica, Üsküdar / Istanbul
Türkiye

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak W&H Dental tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.


2) Kişisel veriler hangi amaçlar için kullanılır?
Kişisel verilerinizi yalnızca açık rızanız ile, bir sözleşmenin kurulması veya sözleşme öncesi gereklilikleri yerine getirmek için, meşru menfaatlerimiz doğrultusunda ve/veya yasal yükümlülüklerimiz için toplar, işler ve kullanırız. Bu kişisel verileri yalnızca hizmetlerimizi yürütmek ve yürütmek için gerekli olduğu sürece toplar, işler ve kullanırız.

Verilerinizi işlemek ve/veya kullanmak için onayınız gerekiyorsa, bunu yalnızca açık rızanızı aldıktan sonra yaparız. Onayınızı vererek en az 16 yaşında olduğunuzu veya yasal vasinizin iznine sahip olduğunuzu onaylamış olursunuz. Onayınızı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.

Verileriniz yalnızca işlendiği amaç için gerekli olduğu sürece veya ilgili garanti, sınırlama ve yasal saklama süreleri doluncaya kadar kişiselleştirilmiş bir biçimde saklanır.

Para o Brasil: Coletamos, processamos e usamos seus dados pessoais somente com seu consentimento e de acordo com as normas brasileiras aplicáveis de proteção de dados (Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD). Para assuntos relacionados a este tema, você poderá entrar em contato conosco a qualquer momento através do e-mail (dataprotection@wh.com)

2.1) Sözleşmeler gereği toplanan (GDPR Madde 6(1)(b) ile bağlantılı olarak veri kullanımı:
Bir sözleşmenin kurulması amacıyla verdiğiniz kişisel veriler (örneğin, satış veya hizmet sözleşmesi), özellikle adınız, adresiniz, telefon numaranız ve banka bilgileriniz - yalnızca mevcut sözleşmeyi yerine getirmek ve sözleşmenin yerine getirilmesin sürecinde yasal olarak gerekli olduğu durumlarda toplanır. Sözleşmeyi sonuçlandırmak için gereken veriler sağlanamazsa, sözleşme sonuçlandırılamaz.


2.2) Pazarlama araçlı kulanımlar
Rıza gösterdiğiniz halde, bilgileriniz pazarlama ve reklam amaçlı: Şirket içi değerlendirme, iletişim, kullanıcı kaydı, potansiyel müşteri bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, müşteri memnuniyeti süreçlerini yönetmek, araştırma, etkinlik bilgilendirmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, satış, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi konuları için işlenebilir. Bu onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.


2.2.1) Bültenlere abonelik ve (GDPR Madde 6 (1)(a) ile bağlantılı olarak veri kullanımı:
W&H Group (W&H Dentalwerk Bürmoos / Avusturya, iştirakleri) bültenine abone olurken verdiğiniz kişisel veriler, bu verilerin başka şekilde kullanılması için açık onayınızı vermedikçe, size yalnızca e-posta yoluyla bülten göndermek için kullanılır. Bültene abone olmak için ikinci bir onay formunu doldurmanız gerekebilir.


2.2.2) İletişim ve fiyat talebi formlarında (GDPR Madde 6 (1) (b) ile bağlantılı olarak veri kullanımı:
İletişim veya fiyat talebi formlarında verdiğiniz kişisel veriler, bu verilerin başka şekilde kullanılması için açık onayınız olmadıkça, yalnızca bu talepleri işlemek için kullanılır. Verilerinizi üçüncü taraflara - örneğin, W&H Group iştirakleri (W&H Dentalwerk Bürmoos / Avusturya, iştirakleri) ve sorumlu satış ortaklarına - yalnızca isteklerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacımız varsa iletiriz.


2.2.3) Verilerin yarışmalar için (GDPR Madde 6 (1) (a) bağlantılı olarak veri kullanımı:
Bir W&H yarışması kapsamında sağladığınız veriler, bu verilerin başka şekilde kullanılması için açık onayınızı vermedikçe yalnızca yarışma süreci için kullanılır.


2.2.4) Seçilen bölümlere, raporlara ve video kanalına abone olunması ve (GDPR Madde 6 (1) (a) ile bağlantılı olarak veri kullanımı):
W&H ana sayfasında veya video kanalında seçilen bölümlere abone olurken verdiğiniz kişisel veriler, bu verilerin başka şekilde kullanılması için açık onayınız olmadıkça yalnızca bu abonelikleri işlemek için kullanılır. Verilerinizi üçüncü taraflara - örneğin, W&H Group iştirakleri (W&H Dentalwerk Bürmoos / Avusturya, iştirakleri) ve sorumlu satış ortaklarına - yalnızca isteklerinizi gerçekleştirmek için ihtiyacımız varsa iletiriz.


2.2.5) Showpad Satış aracıyla alakalı (GDPR Madde 6 (1)(a) ile bağlantılı olarak veri kullanımı
Showpad satış aracı kullanırken aşağıdaki bilgiler elde edilip W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH tarafından kullanılabilir:

 • E-mail adresi
 • Gönderilen linklere tıklanmalar
 • İzlenilen içeriklerin tipi
 • İzleme süreleri

 • Bu veriler sadece açık rızanız ile toplanır ve rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Eğer herhangi bir satış ortağımızdan Showpad sitemize yönlendirilen bir link alırsanız, bu bilgi satış ortağımıza da iletilir ve onlar tarafından da izlenebilir. Eğer rızanız olmazsa Showpad satış uygulaması tarafından size herhangi bir bilgi gönderilmez.

  2.2.6) FreshChat sohbet özelliği aracıyla (GDPR Madde 6 (1) (b) ve (f)) bağlantılı olarak kullanım:

  Amaç/Bilgi:
  Bu web sitesi, bizimle kişisel ve basit iletişim için Freshworks Inc.'den canlı sohbet yazılımı Freshchat'i kullanır. Freshchat, web sitesini ziyaret ederken sohbet işlevini etkinleştirmek ve mümkün olduğunda sizi ek sohbetler için aynı operatöre bağlamak için çerezleri kullanır. Toplanan veriler, bu web sitesinin ziyaretçilerini kişisel olarak tanımlamak için kullanılmayacaktır ve canlı sohbet işlevinin kullanımı sırasında kişisel veriler gönüllü olarak paylaşılmadığı sürece takma adın taşıyıcısına ait kişisel verilerle birleştirilmez. Burada herhangi bir ekstra kişisel veri sağlamak zorunda değilsiniz. Herhangi bir kişisel veri sağlamasanız bile canlı sohbet işlevi kullanılabilir. Mümkün olan en iyi desteği garanti etmek için sohbet geçmişi kaydedilir.

  Alıcı:
  İşleme yönelik toplanan verileri, iç departmanlarla ve W&H grubundaki (W&H Dentalwerk Bürmoos / Avusturya, iştirakleri) diğer ilişkili şirketlerle veya harici servis sağlayıcıları ve işlemcileri (örn. Çağrı merkezleri), istenen amaçlara (kişisel tavsiye için) göre paylaşacağız.
  GDPR'nin 46. maddesi uyarınca, standart sözleşme hükümlerinin yanında bu hizmet sağlayıcılarıyla ek veya alternatif olarak AB-ABD gizlilik kalkanı sertifikalı olması konusunda güvenceler müzakerlerle sağlanmıştır.

  Silme:
  Kişisel verilerin silinmesi, sohbetin gerçekleşmesinden en geç bir (1) yıl sonra gerçekleşecektir.


  2.3) Başvuru sahibi verilerinin (GDPR Madde 6 (1) (b) ve (f)) bağlantılı olarak kullanım:
  W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH bir grup şirketidir ve kendisine bağlı İK hizmeti verdiği grup şirketlerine sizin verilerinizi aktarabilir. Özellikle bunlar:

  W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH is a group of companies and provides HR services for other affiliated companies, to whom your data may be forwarded. Specifically in this regard:
  W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria
  FMV GmbH, Gewerbegebiet Nord 1, 5230 Schalchen, Austria


  2.4 ioDent®-Intelligent Service ile bağlantılı olarak kullanım
  İoDent®-Intelligent Service kullanımı sırasında W&H ürünlerine servis ve bakım çalışmalarının kaydedilmesi amacıyla W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH tarafından aşağıdaki kişisel veriler ve bilgiler toplanacak ve işlenecektir:

  E-Mail adresi
  Adı
  Soyadı
  Baş harfler (W&H PARTNERnet'ten kullanıcı adı girişi)
  W&H ürünü üzerinde yapılan çalışmalar / testler
  Çalışma süresi
  İlgili W&H ürünleri hakkında bilgi

  Bu veriler yalnızca istediğiniz zaman geri çekilebilecek açık onayınızla toplanır.
  Geri çekildikten sonra ioDent®-Intelligent Service kullanılamaz.


  2.5) Kişisel bilgilerinizin meşru menfaatlerimiz için kullanımı (GDPR (Makale 6(1)(f))
  Kişisel bilgileriniz sadece belirli durumlarda kontrolörün meşru menfaatleri için kullanılabilir. İlgili durumlarda uygun bir şekilde bilgilendirileceksiniz. Örneğin, halkla ilişkiler ve basın bilgilendirmeleri alanlarında şirketimizin faaliyetlerini tanıtmak ve marka bilinirliliğimizi arttırmak gibi meşru bir menfaatimiz bulunmaktadır. Bu amaçla seçilmiş bazı etkinliklerimizden elde edilen görüntülerin sosyal medya veya basılı mecralarda paylaşımı söz konusu olabilir. Bu tür bir veri işlenmesine karşı itiraz etme hakkınız saklıdır.

  3) Kişisel veri kategorileri
  Özel kategorilerdeki kişisel verileri (hassas veriler) toplamıyor, işlemiyor ya da kullanmıyoruz. Özel kişisel veri kategorileri, ırksal ve etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar veya sendika üyeliği ile ilgili bilgilerin yanı sıra genetik veriler, biyometrik veriler, sağlık verilerinin yanı sıra cinsel yaşam veya cinsel yönelim ile ilgili veriler demektir.

  Yalnızca web sitemizde sağladığınız veya bize başka kanallar üzerinden gönderdiğiniz kişisel verileri işleriz ve sadece hizmetlerimizi yürütmek için gerekli olan verileri kullanırız.

  Veri korumaya ilişkin diğer sorularınız için size memnuniyetle destek olmak isteriz. Bilgilendirme için lütfen e-posta gönderiniz.

  Çerez ayarları

  Sıfırla veya değiştir.