Informații Juridice/
Protecția datelor

Responsabilitatea pentru conținuturi*

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH

 • Ignaz-Glaser-Str. 53
 • PO Box 1
 • A-5111 Bürmoos
 • Austria


UID-Nr.: ATU 347 92 800
Tribunalul Național Salzburg, FN 53769y
Autoritatea de drept industrial: BH Salzburg Umgebung

Autoritatea de supraveghere pentru conversia legii austriece privind dispozitivele medicale:
Bundesministerium für Gesundheit und Frauen
(Ministerul Federal al Sănătății și al Femeilor)

Managementul companiei: Dipl. Ing. Peter Malata, Dipl.-Ing. Klaus Maier

Camera de Comerț din Salzburg; tehnologie medicală / alte bunuri metalice

http://portal.wko.at/

DQS Certificate

Last update: 21.03.2022


Notă juridică

Conținutul website-ului, inclusiv layout-ul și structura, este protejat prin drepturi de autor. Reproducerea sau preluarea unor părți ale site-ului web, în special a textelor, a unor părți de texte, a materialelor ilustrative sau a ilustrațiilor grafice necesită permisiunea scrisă prealabilă a W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.

Utilizarea neautorizată poate duce la încălcarea drepturilor de marcă, a drepturilor de autor și a altor drepturi protejate și poate conduce la proceduri judiciare civile și penale. Utilizatorilor le este strict interzis să utilizeze orice conținut al site-ului web într-un mod care să constituie o încălcare a mărcii comerciale, a drepturilor de autor și a altor drepturi protejate.

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH se străduiește să se asigure de actualizarea și monitorizarea constantă a conținutului site-ului web. Cu toate acestea, nu se acceptă nicio răspundere pentru caracterul complet, corect și actual al conținutului. Același lucru este valabil și pentru trimiterile la site-uri web făcute prin hyperlink. Toate conexiunile la astfel de site-uri web se fac pe riscul utilizatorului.


Declarația generală privind protecția datelor

1) Responsabil pentru procesarea datelor

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Str. 53
PO Box 1
A-5111 Bürmoos
Austria

este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal descrise mai jos.


2) Care sunt scopurile pentru care sunt utilizate datele dumneavoastră personale?
Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai cu consimțământul dumneavoastră, în vederea îndeplinirii unui contract sau a unor măsuri precontractuale, în scopul intereselor noastre legitime sau dacă există o obligație legală sau o permisiune. Colectăm, prelucrăm și utilizăm aceste date cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru a ne desfășura și executa serviciile noastre.

În cazul în care este necesar consimțământul dvs. pentru a procesa și/sau utiliza datele dvs., atunci facem acest lucru numai după ce primim autorizația dvs. expresă. Prin acordarea consimțământului dumneavoastră, confirmați că aveți cel puțin 16 ani  sau că aveți permisiunea tutorelui legal. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment.

Datele dvs. sunt stocate într-o formă personalizată doar atât timp cât sunt necesare pentru scopul pentru care sunt prelucrate sau până la expirarea perioadelor de garanție, de limitare și de păstrare legală relevante.

Para o Brasil: Coletamos, processamos e usamos seus dados pessoais somente com seu consentimento e de acordo com as normas brasileiras aplicáveis de proteção de dados (Lei Geral de Proteção de Dados ou LGPD). Para assuntos relacionados a este tema, você poderá entrar em contato conosco a qualquer momento através do e-mail (dataprotection@wh.com)

2.1) Utilizarea în vederea executării contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR].
Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în scopul executării unui contract (de exemplu, un contract de vânzare-cumpărare sau de servicii), în special numele, adresa, numărul de telefon și datele bancare - care sunt necesare doar pentru a îndeplini relația contractuală existentă - sunt colectate și prelucrate pe baza drepturilor legale în vederea îndeplinirii contractului. În cazul în care datele necesare pentru încheierea contractului nu sunt furnizate, contractul nu poate fi încheiat.

2.2) Utilizarea în scopuri de marketing
Datele dvs. vor fi utilizate în scopuri de marketing, în special în ceea ce privește transmiterea de informații pentru publicitate prin fax, poștă, e-mail sau orice altă formă de trimitere, numai dacă ați acordat în prealabil consimțământul dvs. expres. Puteți revoca acest consimțământ în orice moment.

2.2.1) Abonarea la newsletter [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR].
Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat, atunci când v-ați abonat la newsletter-ul W&H Group, (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, reprezentanțe) sunt utilizate doar pentru a vă trimite newsletter-ul prin e-mail într-o manieră personalizată, cu excepția cazului în care vă dați acordul expres pentru ca aceste date să fie utilizate în alt mod. Pentru a primi această corespondență trebuie să vă fi dat consimțământul explicit prin intermediul procesului de " double opt-in ".

2.2.2) Utilizarea cererilor de contact și a cererilor de preț [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR].
Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod special în legătură cu cererile de contact sau de preț sunt utilizate doar pentru a procesa aceste cereri, cu excepția cazului în care vă exprimați acordul expres pentru ca aceste date să fie utilizate în alt mod. Transmitem datele dvs. către terți - de exemplu, către filialele Grupului W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, subsidiaries) și către partenerii de vânzări – responsabili numai dacă este necesar pentru a îndeplini aceste sarcini.

2.2.3) Utilizarea legată de concursuri [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR].
Datele pe care le-ați furnizat în contextul unui concurs W&H sunt utilizate doar pentru derularea concursului, cu excepția cazului în care vă dați consimțământul expres pentru ca aceste date să fie utilizate în alt mod.

2.2.4) Abonarea la diviziile și rapoartele selectate și la canalul video [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR].
Datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat atunci când v-ați abonat la secțiunile selectate din homepage-ul W&H sau la canalul video sunt utilizate doar pentru a procesa aceste abonări, cu excepția cazului în care vă dați consimțământul expres pentru ca aceste date să fie utilizate în alt mod. Transmitem datele dvs. către terți - de exemplu, către filialele W&H Group (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, filiale) – numai în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea acestor sarcini.

2.2.5) Utilizarea referitoare la instrumentul de vânzări Showpad [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR].
Următoarele informații pot fi colectate de W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH, atunci când utilizează instrumentul de vânzări Showpad:

 • adresă email
 • clicuri pe link-urile trimise
 • tipul de conținut vizionat
 • durata sesiunii de vizionare.

 • Aceste date sunt colectate numai cu consimțământul dumneavoastră expres, care poate fi retras în orice moment. În cazul în care ați primit linkul către site-ul nostru Showpad de la unul dintre partenerii noștri de vânzări, aceste date sunt, de asemenea, transmise acelui partener de vânzări și pot fi vizualizate de către acesta. În cazul în care nu vă dați consimțământul, atunci nicio informație nu vă poate fi trimisă prin intermediul instrumentului de vânzări Showpad.

  2.2.6) Utilizarea în conexiune cu instrumentul de chat FreshChat (articolul 6 alineatul (1) literele (b) și (f) din GDPR)

  Scop/informații:
  Acest site utilizează software-ul de chat live Freshchat de la Freshworks Inc. pentru comunicarea personală și simplă cu noi. Freshchat utilizează cookie-uri pentru a activa funcția de chat în timp ce vizitați site-ul web și, ori de câte ori este posibil, pentru a vă conecta la același operator pentru chat-uri suplimentare. Datele colectate nu vor fi folosite pentru a identifica personal vizitatorii acestui site web și nu sunt combinate cu date personale referitoare la purtătorul pseudonimului, cu excepția cazului în care datele personale sunt împărtășite în mod voluntar în timpul utilizării funcției de chat live.
  Nu aveți obligația de a furniza date cu caracter personal. Funcția de chat live poate fi utilizată chiar dacă nu furnizați date cu caracter personal. Istoricul chat-ului este salvat pentru a garanta cea mai bună asistență posibilă.

  Destinatarul:
  Vom permite accesul la datele colectate în vederea prelucrării în cadrul departamentelor interne, precum și în cadrul altor companii asociate din cadrul grupului W&H (W&H Dentalwerk Bürmoos/Austria, filiale) sau cu furnizori de servicii și procesatori externi (de exemplu, call center-uri), în funcție de scopurile solicitate (pentru consiliere personală).
  În conformitate cu articolul 46 din GDPR, clauzele contractuale standard au fost negociate ca garanții adecvate cu acești furnizori de servicii sau furnizorii de servicii au fost alternativ, sau în plus, au fost certificați EU-U.S. Privacy Shield.

  Ștergerea datelor:
  Ștergerea datelor cu caracter personal va avea loc în termen de cel mult un (1) an de la data la care a avut loc discuția.  2.3) Utilizarea datelor candidaților [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR].
  Datele pe care ni le trimiteți în cadrul unui proces de candidatură sunt colectate și utilizate pentru a vă ajuta să ocupați postul respectiv. Datele dumneavoastră personale cu privire la candidatură sunt transmise doar angajaților care co-decid cine va ocupa postul respectiv. Datele dvs. personale de candidat nu vor fi transmise unor terțe părți sau persoane care nu sunt implicate în procesul de recrutare.

  W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH este un grup de companii și furnizează servicii de resurse umane pentru alte companii afiliate, cărora le pot fi transmise datele dumneavoastră. În mod specific în această privință:
  W&H Austria GmbH, Ignaz-Glaser-Straße 53, 5111 Bürmoos, Austria
  FMV GmbH, Gewerbegebiet Nord 1, 5230 Schalchen, Austria


  2.4 Utilizare în legătură cu ioDent®-Intelligent Service
  Următoarele date cu caracter personal și informații vor fi colectate și procesate de către W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH în scopul înregistrării lucrărilor de service și întreținere a produselor W&H în cursul utilizării ioDent®-Intelligent Service:

  Adresa e-mail
  Prenume
  Nume
  Inițiale (nume de utilizator de autentificare din W&H PARTNERnet)
  Lucrări/teste efectuate pe produsul W&H
  Durata lucrărilor
  Informații privind produsele W&H relevante

  Aceste date sunt colectate numai cu consimțământul dumneavoastră expres, care poate fi retras în orice moment.
  Odată acordul retras, Serviciul ioDent®-Intelligent nu mai poate fi utilizat.

  2.5) Prelucrarea în scopul intereselor noastre legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]
  Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate doar pe baza unui interes legitim al operatorului și doar în anumite situații. Veți fi informat în mod corespunzător cu privire la situația respectivă. De exemplu, avem un interes legitim în relațiile publice și cu presa, în prezentarea activităților companiei noastre și în promovarea recunoașterii numelui nostru. Acest lucru înseamnă că pot fi produse filme și materiale de imagine la evenimentele selectate de noi și publicate prin intermediul canalelor de socializare sau al presei scrise. Aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări.

  3) Categorii de date cu caracter personal
  Nu colectăm, nu prelucrăm și nu folosim categorii speciale de date cu caracter personal (date delicate). Categoriile speciale de date cu caracter personal includ informații legate de originea rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice sau apartenența sindicală, precum și prelucrarea datelor genetice, a datelor biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, a datelor privind sănătatea sau a datelor referitoare la viața sexuală sau la orientarea sexuală.

  Prelucrăm numai datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat pe site-ul nostru sau pe care ni le-ați transmis prin alte canale și folosim numai datele necesare pentru a ne desfășura și executa serviciile noastre.


  Suntem bucuroși să vă oferim asistență pentru orice întrebări suplimentare pe care le aveți cu privire la protecția datelor. Vă rugăm să trimiteți un email.


  * Informații în conformitate cu Legea privind Comerțul Electronic § 5 ECG

  Preferințe Cookies

  resetați sau modificați