Genel koşullar ve şartlar

W&H Video kanalı ve wh.com web sitelerinin kullanımı hakkında.

1. Kapsam

1.1 Aşağıdaki Genel şartlar ve koşullar, wh.com ve video.wh.com internet platformunun ulusal ve uluslararası web sitelerinde yer alan tekliflere kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak kaydolan herkes için geçerlidir.
Koşullar wh.com ve video.wh.com web siteleri için geçerlidir.

2. Genel hüküm ve koşullardaki/fesih hakkındaki değişiklikler

2.1 W&H, bu Genel hüküm ve koşullarda (GŞK) veya kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. W&H, wh.com ve video.wh.com web siteleri aracılığıyla değişiklikler hakkında bilgi sağlayacaktır.
Değişikliklerin yürürlüğe girmesinden önce yapılan yasal işlemlerde, orijinal koşullar uygulanmaya devam eder. Kullanıcı, yeni GŞK'nın yürürlüğe girmesini takip eden bir ayın sonunda wh.com ve video.wh.com web sitelerinin sunduğu teklifleri kullanmaya devam ederse veya iki ay içinde kullanıma son vermemişse, GŞK'de yapılan değişiklikler Kullanıcı tarafından onaylanmış olarak görülür ve anlaşılır.

3. GŞK'nın sözleşmenin temeli olarak tanınması

3.1 Kayıt başvurusu ve wh.com ve video.wh.com web sitelerinde kayıt yapıldığında, W&H ile Kullanıcı arasında bir lisans sözleşmesi ("Lisans Sözleşmesi") yürürlüğe girer. Kullanıcı, başvurusunda bu Genel hüküm ve koşulların ve davranış kurallarının geçerliliğini Lisans Sözleşmesinin temeli olarak kabul eder.

4. Lisans Sözleşmesinin akdi ve kullanım için kayıt/yetkilendirme

4.1 Bu, Kullanıcının kaydı ile sonuçlandırılır.
4.2 Kayıt, Kullanıcının şunları yapmasını gerektirir:
- kayıt formunda istenen verileri sağlar ve
- 18 yaşının üzerinde hukuki ehliyete sahip gerçek kişidir.
4.3 Kayıt için yasal bir hak yoktur. W&H, herhangi bir sebep göstermeksizin kaydı, yani Lisans Anlaşmasının akdedilmesini reddetme hakkına sahiptir.
4.4 Kullanıcı, kayıt olduktan sonra wh.com ve video.wh.com web sitelerinde sunulan tüm hizmetlerden yararlanma hakkına sahiptir.

5. Fesih

5.1 W&H, herhangi bir zamanda herhangi bir sebep göstermeksizin Lisans Anlaşmasını feshetme ve kaydı geri alma hakkına sahiptir. Bu, wh.com ve video.wh.com web sitelerinin tekliflerini kullanma yetkisinin artık geçerli olmadığı anlamına gelir.
5.2 Buna bakılmaksızın, kayıtta yanlış bilgi verilmesi, kayıt gerekliliklerinin karşılanmaması, işbu GŞK'nın hükümlerine ve davranış kurallarına aykırı hareketler yapılması veya ciddi ihlallerin olması halinde, W&H Sözleşmeyi feshedecek ve kaydı geri alacaktır. Kullanıcının yasa dışı eylemlerde bulunduğunu gösteren mevcut kanıtlar.
5.3 Kullanıcı, ilgili onay sayfasında kayıt hakkında bilgilendirilecektir; kaydın sonlandırıldığına dair bildirim e-posta yoluyla yazılı olarak yapılacaktır.
5.4 Kullanıcı herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin Lisans Sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı, profili silerek Sözleşmeyi feshederse, bu beyan alındıktan sonra W&H kaydı geri çekecektir.
Fesih ayrıca yazılı olarak W&H'ye yönlendirilebilir ve info@wh.com adresine gönderilebilir. Konu satırında “wh.com ve video.wh.com web sitesi kaydının iptali” belirtilmelidir.

6. Bireysel şifre

6.1 Her Kullanıcı, kayıt sırasında ayrı bir şifre seçer. Bu şifre ile sadece wh.com ve video.wh.com sitelerine giriş yapılabilmektedir.
Kullanıcı, şifreyi üçüncü şahıslara ifşa etmemeli ve kötüye kullanılmaması için güvenli bir şekilde saklamalıdır.
6.2 Kullanıcı, şifresini kaybetmesi veya şifrenin ne olduğunu yetkisiz üçüncü şahısların bildiğini öğrenmesi halinde durumu W&H'ye derhal bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, wh.com ve video.wh.com web sitelerine erişimi üçüncü bir kişinin izni olmadan kullandığını kanıtlayamazsa, erişim verileri kullanılarak yapılan tüm beyanlar Kullanıcıya atfedilecektir.
Kullanıcı, bu kötüye kullanımdan hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kanıtlayamadığı sürece, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen herhangi bir kötüye kullanımdan sorumludur.

7. Veri toplama, veri koruma, garanti sınırlaması

7.1 W&H, kayıt ve hizmetlerin kullanımı sırasında toplanan, işlenen ve kaydedilen Kullanıcı verilerini, yasal veya resmi olarak zorunlu kılınan bir zorunluluk olmadıkça veya kanıt amacıyla iletilmesi gerekmedikçe üçüncü taraflara iletmeyecektir.
7.2 W&H veya Kullanıcı tarafından bir fesih durumunda, Kullanıcının kaydı geri çekilecek ve bu Kullanıcı hakkında kaydedilen tüm veriler, W&H'nin fesih işlemini almasından itibaren bir ay içinde silinecektir. mevcut hukuki ilişkinin ifası ve ifası veya ispat amacıyla. W&H, veri alışverişinin (sohbet mesajları, çevrimiçi mesajlar vb.) güvenliği için herhangi bir garanti vermez.


8. wh.com ve video.wh.com web sitelerinin tekliflerinde değişiklik yapılması ve tekliflerin durdurulması

8.1 Kullanıcının hizmetin sağlanmasına ilişkin herhangi bir talebi yoktur.

9. W&H'nin Sorumluluğu

9.1 W&H, kasıtlı ve ağır ihmalden sınırsız olarak sorumludur.
9.2 Hafif ihmal durumunda, W&H yalnızca yasal temsilciler veya yardımcıların sözleşmenin amacına ulaşılması için çok önemli olan bir yükümlülüğü ("Asıl Yükümlülük") ihlal etmesi durumunda sorumlu olacaktır. Bu durumda sorumluluk öngörülebilir hasarla sınırlıdır.


10. Kullanım hakkının verilmesi

10.1 Kullanıcının wh.com ve video.wh.com sitelerine telif hakkı veya forumlar gibi herhangi bir yasal koruma ile korunan bir katkı (metin ve/veya fotoğraf ve/veya video vb.) yapması durumunda, ziyaretçi defterleri, yorumlar, fotoğraflar ve metinler, daha sonra W&H'ye katkıyı wh.com ve video.wh.com web sitelerinde zaman veya mekan açısından herhangi bir sınırlama olmaksızın istedikleri sıklıkta sunma hakkını karşılıksız olarak verir.
Materyal (metin, resim, video vb.), wh.com ve video.wh.com web sitelerinde yalnızca reprodüksiyonun editoryal bağlantı amacıyla kullanılması durumunda yayınlanacaktır.
Bir katkı, yalnızca ilgili yazara danışıldıktan ve izin verildikten sonra tanıtım amaçlı (reklamlar) kullanılacaktır. Bu haklar, Lisans Sözleşmesinin feshedilmesinden sonra bile W&H tarafından kalıcı olarak korunur.
10.2 Kullanıcı, katkıda bulunmakla, bu süreçte tanınan haklara sahip olduğunu ve bunları henüz başka bir şekilde elden çıkarmadığını garanti eder.
10.3 Kullanıcı, bölüm 10.1'de verilen hakların kullanımı nedeniyle üçüncü kişilerin W&H'ye veya yasal temsilcilerine ve/veya yardımcılarına karşı ileri sürdükleri haklı taleplerden W&H'yi muaf tutacaktır. Kullanıcı ayrıca bu süreçte W&H ve yasal temsilcileri ve/veya yardımcıları tarafından yapılan adli ve adli olmayan yargılama giderlerini de karşılayacaktır.
11. İçerik ve etkileşim
11.1 W&H'nin, Kullanıcıların yaptığı katkıları/Kullanıcıların sağladıkları içerik/tazminat konusundaki sorumluluklarını inceleme yükümlülüğü yoktur.
11.2 Kullanıcı, wh.com ve video.wh.com web sitelerinin ve başka sayfalara yönlendirilebilecek bağlantıların kullanımı nedeniyle Kullanıcı tarafından yüklenen, kaydedilen, dağıtılan, umuma açık hale getirilen, sunulan ve yayınlanan içeriğin sağlanmasından sorumludur.
• üçüncü şahısların hakları ve/veya
• yasal veya resmi yasaklar ve/veya
• çevrimiçi etkileşim biçimleri ve davranış kuralları (görgü kuralları, sohbet kuralları) ve/veya
•görgü.
11.3 Kullanıcı, özellikle wh.com ve video.wh.com web sitelerinde aşağıdaki içerikleri yükleyemez, kaydedemez, dağıtamaz, sunamaz, herkesin erişimine açık hale getiremez, yayınlayamaz veya bunlara atıfta bulunamaz veya bağlantı sağlayamaz:
• üçüncü şahısların ve/veya kişisel haklarını ve/veya mülkiyet haklarını ihlal edebilir veya bunlara zarar verebilir
• müstehcen, saldırgan, küçük düşürücü, iğrenç, pornografik, işkence edici, küçükler için uygun olmayan, ırkçı, fitneci, yabancı düşmanı, aşırı sağcı veya başka herhangi bir şekilde sakıncalı olarak görülebilir ve/veya
•virüsler, yasa dışı cihazlar veya istenmeyen toplu mesajlar (“istenmeyen posta”) içerir veya sergiler ve/veya
•zincirleme mektuplar, piramit oyunlar ve bedelsiz hisse kampanyalarına ve/veya ticari veya başka türlü tanıtım amacı olan katılım talebinde bulunur.
11.4 Kullanıcı, wh.com ve video.wh.com web sitelerinde Kullanıcı tarafından dağıtılan ve kamuya açık hale getirilen içerik nedeniyle W&H'ye veya yasal temsilcilerine ve/veya yardımcılarına karşı üçüncü kişilerin haklı iddialarından W&H'yi ibra eder. Bu süreçte W&H veya yasal temsilcileri ve/veya yardımcıları tarafından yapılan adli ve adli olmayan tüm yasal masraflar Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

12. Katkıların silinmesi

12.1 W&H ve yöneticileri, Kullanıcılar tarafından yapılan katkıları veya katkıların bir kısmını istedikleri zaman ve kendi takdirlerine bağlı olarak silme hakkına sahiptir. W&H, yukarıda bahsedilen haktan bağımsız olarak, 11.2 ve 11.3 bölümlerini ihlal eden içeriği kaldıracaktır. Bu standart kapsamındaki içerik, yazılımları ve diğer dosyaları ve diğer içeriğe yapılan referansları da içerir. Ancak Kullanıcının, üçüncü kişiler tarafından yapılan katkılarla ilgili olarak bu tür önlemi kullanma hakkı yoktur. W&H, Kullanıcıları katkılarının silinmesi konusunda bilgilendirmekle yükümlü değildir.

13. Son hükümler

13.1 Mesajlar W&H'den Kullanıcıya e-posta ile gönderilecektir. Kullanıcılar, W&H'nin wh.com ve video.wh.com web sitelerindeki her türlü değişikliği e-posta yoluyla kendilerine bildirebilmesini kabul eder.
13.2 Beyannameler ve yasal işlemler için bir tarih ve/veya saat önemliyse, W&H'nin görüntülenen sunucu tarihi ve görüntülenen sunucu saati belirleyici olacaktır.
13.3 W&H, tüm hizmetlerin sağlanmasını kısmen veya tamamen herhangi bir zamanda üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahiptir. Yargı yeri A-5020 Salzburg, Avusturya'dır.
13.4 Bu sözleşmenin bir veya daha fazla hükmünün etkisiz olması veya etkisiz kalması durumunda, bunun sözleşmenin geri kalanının geçerliliği üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
13.5 W&H, Kullanıcılarını ve ayrıca üçüncü tarafları çevrimiçi hak ihlallerinden veya yasa dışı içerikten korumak için sürekli çaba göstermektedir. Bu Genel hüküm ve koşulların ve kullanım koşullarının ihlal edildiğini tespit eden kullanıcılardan bu nedenle info@wh.com ile iletişime geçmeleri istenir.

Mart 2017

Veri koruma beyanı ve bilgileri

1. Genel

Tüm kullanıcıların kişisel verilerinin hassas ve sorumlu bir şekilde ele alınması, W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH için son derece önemli bir konudur. Verilerin korunmasına ilişkin tüm yasal yasalara ve hükümlere kesinlikle uyulur. Bu yasal veri koruma önlemleri, AB düzeyindeki yasal gereklilikleri içerir.
Veri koruma beyanı, W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH tarafından işletilen web sitelerinde tüm kişisel verilerin şu anda geçerli yasal hükümlere göre korunmasının ve güvence altına alınmasının nasıl sağlandığına dair bilgi sağlar.


2. Kullanım amacı

2.1 Kişisel verilerin W&H tarafından toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi ve kullanılması yasal hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.
2.2 Toplanan veriler, tüm verilerin gerçekte tüm amaçlar için kullanılmadığı aşağıdaki amaçlar için kullanılır:
•Kullanıcının kayıt sırasında sağladığı veriler, W&H tarafından sözleşme ilişkisini kurmak ve yönetmek için kullanılır.
•W&H, sunulan hizmetlerin sağlanması için wh.com ve video.wh.com web sitelerinin kullanımı sırasında toplanan verileri kullanır.
•W&H, wh.com ve video.wh.com web siteleri tarafından sunulan hizmetleri sürekli olarak iyileştirmek için Kullanıcılarının ağdaki davranışlarını analiz etme yetkisine sahiptir.
Bu verilerin değerlendirilmesi hiçbir koşulda kişiye özel olmayacaktır, yani kullanıcının kimliği bilinmeyecektir. W&H, analiz verilerinin teknik açıdan veya kişisel/kurumsal açıdan kullanıcıların kişisel verileriyle hiçbir koşulda birleştirilmeyeceğini garanti eder.

3. Verilerin üçüncü şahıslara iletilmemesi

3.1 W&H, kullanıcılarının kişisel verilerini, kullanıcı daha önceden açıkça izin vermediği veya verilerin iletilmesi için yasal bir zorunluluk olmadığı sürece üçüncü şahıslara iletmeyecektir. Kullanıcı izin verirse, bu, herhangi bir zamanda, yalnızca bildirim (e-posta) gönderilerek gelecekte etkili olacak şekilde iptal edilebilir.

4. Sunucu günlük dosyaları

4.1 Kullanıcı tarafından bir sayfa her çağrıldığında, kullanıcının internet tarayıcısı, kullanım sırasında wh.com ve video.wh.com web siteleri tarafından sunucu günlük dosyalarına otomatik olarak kaydedilen erişim verilerini iletir.
Bu veriler, diğer veri kaynaklarıyla, özellikle kişisel kullanıcı verileriyle birleştirilmez.

5. Veri güvenliği

5.1 Kullanımda olan ve sürekli güncellenen güvenlik duvarları ile diğer güvenlik sistemleri, kullanıcıları virüslerden ve wh.com ve video.wh.com web sitelerine dışarıdan izinsiz erişimden mümkün olduğunca korumaya yöneliktir. Bununla birlikte, kullanıcılar, internet hizmetlerinin güvenli veri sistemlerine saldırmak için yeni virüsler ve diğer araçlar sürekli olarak ortaya çıktıkça, saldırılara karşı yüzde yüz korumayı garanti etmenin mümkün olmadığının farkında olmalıdır. W&H, verilerin bilinmeyen virüsler tarafından hasar görmesinden veya yok edilmesinden sorumlu değildir. W&H, bilgisayar korsanları vb.

6. Açıklama

6.1 Tüm kullanıcılar, kendileri hakkında kaydedilen kişisel veriler hakkında ücretsiz olarak açıklama alma hakkına sahiptir. Açıklama talebi yazılı olarak W&H'ye (info@wh.com) yönlendirilmelidir.
Açıklama talebine, geçerli, resmi bir kişisel kimlik belgesinin onaylı bir kopyası eşlik etmelidir. Açıklama, kullanıcının kişisel kimliğinde belirtilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.

7. Değişiklik, silme ve engelleme

7.1 Kullanıcı, sağladığı kişisel bilgileri değiştirir veya düzeltir ve bunu yaparken eski bilgileri silerse, daha önce girdiği veriler otomatik olarak tamamen silinecektir. Değişiklik yapmak veya bilgileri silmek için başvurmanıza gerek yoktur.
7.2 Buna bakılmaksızın, kullanıcının wh.com ve video.wh.com web sitelerinde kendileri hakkında kaydedilen uygun olmayan verilerin düzeltilmesini her zaman talep etme hakkı vardır.
Ancak, kullanıcının bunu yapması için en basit yöntem, girişlerinde uygun değişiklikleri kendisinin yapmasıdır.
7.3 Silme talebi yazılı olarak W&H'ye (info@wh.com) yönlendirilmelidir. Daha önce girdikleri tüm veriler tamamen silinecektir.
7.4 Buna bakılmaksızın, kullanıcı her zaman wh.com ve video.wh.com web sitelerinde kendilerinden toplanan ve saklanan tüm kişisel verilerin silinmesini talep etme hakkına sahiptir.
7.5 Kullanıcı, kişisel verilerinin değiştirilmesini, tadil edilmesini veya silinmesini talep etmeyi seçerse, bu talep e-posta, faks veya posta yoluyla yapılabilir. Ayrıntıların doğru bir şekilde atandığından emin olmak için talep en az aşağıdaki bilgileri içermelidir:
•Soyad, AD
• E-posta adresi
•Şifre
•Adres
• Bir kimlik belgesinin kopyası aracılığıyla kimlik tespiti (geçerli pasaport veya kişisel kimlik kartı)
7.6 W&H, önbelleğe alma sistemleri ve proxy sunucularının birbirine bağlanması nedeniyle, belirli koşullar altında 24 saate kadar silinmiş verilerin geri getirilmesinin mümkün olabileceğini belirtmek ister. Görüntüye daha da uzun süre erişmek mümkün olabilir.

8. Veri koruma bildiriminde değişiklik yapın.

Sunulan hizmetler değişebileceğinden, münferit durumlarda veri koruma beyanı ve bilgilerinde değişiklik yapılması gerekebilir. Aynısı, ilgili yasal düzenlemelerde yapılan ve bir düzenleme yapılması gerektiği anlamına gelebilecek değişiklikler için de geçerlidir. Veri koruma beyanının ilgili güncel sürümü, wh.com ve video.wh.com web sitelerinde her zaman görüntülenebilir.

Mart 2017

wh.com ve video.wh.com web sitelerindeki davranış kuralları:

01. Profiller sadece söz konusu kişiler tarafından oluşturulabilir. Profilde verilen bilgiler doğru olmalıdır.
02. Kendi oluşturduğunuz, boyadığınız veya tasarladığınız resimlere de izin verilir. Ancak aşırılık yanlısı, şiddeti yücelten, cinsel imalar içeren veya telif haklarıyla korunan hiçbir içeriği görüntüleyemezsiniz.
03. wh.com ve video.wh.com web siteleri, saygılı ve kibar davranışı temel alır. Buna göre, diğer kullanıcıları kınamak veya alay etmek yasaktır.
04. Yayınların prensip olarak geçerli mevzuata aykırı olmaması gerekir.
05. Mesajlar, kişisel bilgilerin iletilmesi için kullanılır. Gönderici, alıcının rızasından emin olmalıdır. Alıcı, gönderenden daha fazla mesaj almayı reddederse, gönderen, alıcının bu isteğine saygı göstermelidir. Bir kişiye bunun gerçekleşmesine izin vermemişse toplu mesaj göndermek de yasaktır.
06. Zincirleme mektuplar, piramit şemalar, yarışmalar, piyangolar, çekilişler vb. gönderilemez ve/veya düzenlenemez.
07. Her türlü yayından (veri, bilgi, resim, video vb.) ve bunların sonuçlarından her şekilde kullanıcıların kendileri sorumludur.
08. Kullanıcı sadece haklarına sahip olduğu içerikleri yayınlayabilir. Yayınlar üçüncü şahıslara atıfta bulunuyorsa, onların rızası alınmalıdır.
09. Kullanıcılar hiçbir şekilde ticari veya siyasi reklam yayınlamamalıdır.
10. Irkçı, şiddet içeren, siyasi olarak aşırılık yanlısı, cinsiyetçi, ayrımcı veya diğer herhangi bir şekilde saldırgan yayınların yanı sıra diğer insanları, etnik grupları veya dini mezhepleri aşağılayan, kötüleyen, tehdit eden veya sözlü olarak taciz eden yayınlara izin verilmez.
11. Çıplak fotoğraflara ve pornografik resimlere ve/veya fiziksel veya cinsel taciz tasvirlerine izin verilmez. Aynı şekilde, şiddet mağdurlarının, savaş mağdurlarının veya doğal afet mağdurlarının fotoğrafları, anayasaya aykırı sembollerin kullanımı ve şiddeti yücelten görüntülerin tasviri veya savaş eylemlerinin sergilenmesi de yasaktır.
12. Veriler, izin alınmadan manuel veya otomatik olarak okunamaz, kaydedilemez, işlenemez, değiştirilemez, iletilemez, ticari amaçla kullanılamaz veya veri toplama amacıyla başka bir şekilde suistimal edilemez. 13. Bilgileri okumak, kaydetmek, işlemek, değiştirmek veya iletmek veya başka bir şekilde kötüye kullanmak için kullanılan profiller oluşturulmamalıdır.
14. Üçüncü şahıslara zarar verecek şekilde kullanılabilecek hiçbir virüs, link, program veya diğer prosedürler uygulanamaz veya dağıtılamaz.
15. Şifrelerin, kodların ve seri numaralarının ifşasına ve değiş tokuşuna izin verilmez.
16. Bireysel kullanıcıların verilerini gözetlemeye çalışmak, bu bilgileri (tamamen veya kısmen) değiştirmek, kötüye kullanmak veya silmek veya başka bir şekilde zarar vermek için hiçbir teknik saldırı yapılamaz. Aynı şekilde, wh.com ve video.wh.com web sitelerine veya wh.com ve video.wh.com web sitelerinin veri tabanlarına yönelik her türlü teknik saldırı da yasaktır.
17. wh.com ve video.wh.com web sitelerinin davranış kurallarına ve Genel hüküm ve koşullarına uyulmalıdır.

Eylül 2022