Kaynak koruma ve iklim koruma

Çevreye ve bize sunulan kaynaklara bilinçli bir yaklaşımımız var.

Ürün ve hizmetlerimizi çevre koruma, sürdürülebilir iş ilkeleri doğrultusunda geliştirir ve üretiriz. Enerji, su ve malzeme gibi doğal kaynaklar tasarruflu kullanılmalı ve verimliliği sürekli artırmayı hedeflemeliyiz. Çevre politikamızın temel özelliklerinin tedarik zincirinde de uygulanmasını sağlamak için bölgesel, sürdürülebilir tedarikçilere öncelik veriyor ve çevresel davranışlarını değerlendiriyoruz.

Son teknoloji üretim tesisleri

• Yüksek verimli süreçler
• Piyasadaki en iyi hassas makineler
• Avrupa'daki üretim tesisleri (Avusturya, İtalya, İsveç)
• Tek kullanımlık ürünlerden kaçınmak

Geri dönüşüm

• Tüm metal talaşların yeniden işlenmesi ve geri dönüştürülmesi
• Üretim yağının açık çevrim geri dönüşümü
• Atık yönetimi ve atık azaltma

Emisyon azaltma

• Enerji verimliliği
• Fotovoltaik santral
• %100 sertifikalı yeşil güç
• e-mobilite
• Isı geri kazanımı

Çevresel standartlar

• ISO 14001 sertifikalı
• Tedarikçi değerlendirmesi

Sürdürülebilir gelişim amaçlarına katkılarımız*:


* United Nations’ Sustainable Development Goals (UN SDGs)