Endo NiTi

Kątnice endodontyczne do niklowo-tytanowych pilników

Precyzyjne, szybkie i skuteczne opracowanie kanałów korzeniowych
przy użyciu rotacyjnych pilników niklowo-tytanowych.

Endodoncja

Endodoncja

Przegląd systemu