FAQ

Często zadawane pytania na temat produktów W&H wraz odpowiedziami, pomocnym opisem, uwzględniającym temat higieny i dbania o produkt.

Szybkozłączki

Akcesoria

Prostnice do cięcia

Pomiar stabilności implantu

 • Osstell IDx (2)
  • What does ISQ stand for?
   The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.
  • Is the ISQ scientifically proven?
   The Osstell ISQ technology is proven by over 1100 scientific studies. These studies have shown, that torque and ISQ correlate.
 • Osstell Beacon (2)
  • What does ISQ stand for?
   The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.
  • Is the ISQ scientifically proven?
   The Osstell ISQ technology is proven by over 1100 scientific studies. These studies have shown, that torque and ISQ correlate.

Air Scaler

Urządzenia bezprzewodowe

Silnik elektryczny

Znieczulenie śródkostne

 • Anesto (27)
  • Jeśli ząb jest poddawany ekstrakcji, znieczulenie powinno być podane do kilku miejsc. W przypadku znieczulania żuchwy prawidłowe umieszczenie przewodzenia powinno uśmierzyć N. mandibularis i N. lingualis. Jak to zadziała z Anesto?
   Znieczulenie śródkostne wpływa przede wszystkim na obszar docelowy N. alveolaris. Aby mieć wpływ na obszar N. lingualis zalecamy wykorzystanie znieczulenia powierzchniowego. Jest to właściwie oddzielna procedura leczenia, ale dzięki takiemu podejściu uszkodzenie nerwu, które mogłoby nastąpić przy bezpośrednim nakłóciu N. mandibularis lub N. lingualis nie wystąpi.
  • Przecieki z rękojeści
   Jeśli igła jest zablokowana (lub czasami jeśli jest skręcona) i występuje nacisk na dźwignię, znieczulenie może wyciekać z igły do pojemnika a następnie na końcówkę. Działanie naprawcze: sprawdzić przepływ przez igłę, ewentualnie: wymienić igłę.
  • Znieczulenie wycieka z tkanki wzdłuż igły
   Jeśli błona śluzowa jest cienka, a otwór może być rozciągany istnieje możliwość wycieku wzdłuż igły w fazie infiltracji. Sytuacja w tkance kostnej jest inna, ale również możliwy jest wyciek wzdłuż igły w przypadku zbyt dużego ciśnienia. Proszę wziąć pod uwagę, że prędkość absorbcji w tkance to zaledwie kilka kropel na minutę. Znieczulenie jest lekiem, lekko zasadowym, zbyt duże stężenie w zbyt krótkim czasie może powodować miejscowe uszkodzenie tkanki. Nie jest to wskazanie dotyczące Anesto, wyczucie jest wymagane podczas każdego znieczulania. Jeśli igła nie jest wyśrodkowana to kołysanie i rozciąganie otworu jest w miejscu wkłócia jest bardzo prawdopodobne, wystąpienie refluxu w takim wypadku jest pewne.
  • Jakie znaczenie ma prędkość igły w czasie iniekcji?
   Jeśli igła obraca się zbyt wolno, to otwór staje się szerszy w obszarze tkanki gąbczastej. Duża prędkość powoduje nierówne pęknięcia w obszarze tkanki gąbczastej. Ważne jest, aby dobrać taką prędkość jaka jest podana w podręczniku i protokole leczenia. Igła powinna być skierowana w kierunku kości, iniekcja wykonywana do momentu styku igły z kością. Należy tylko kilkukrotnie wcisnąć igłę, a po osiągnięciu tkanki kostnej wcisnąć footpad w celu uzyskania odpowiedniej prędkości (15000 - 25000 obrotów na minutę). Nie może być łagodnego startu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko rozdzarcia dziąsła poprzez obracające się powierzchnie kontaktowe. Wiercenie powinno trwać maksymalnie 3 sekundy.
  • Czy ciśnienie iniekcji powinno być zapamiętane i jaka powinna być używana prędkość iniekcji?
   Ciśnienie wtrysku powinno być budowane powoli poprzez pompowanie dźwigni przez okres kilku minut. Znieczulenie rozchodzi się wtedy lepiej i nie ma efektów ubocznych, np. podniesionego pulsu. Zbyt duża iniekcja w zbyt krótkim czasie oznacza nieunikniony powrót znieczulenia wzdłuż igły. Należy powoli wstrzykiwać znieczulenie do tkanki gąbczastej i ostrożnie naciskać dźwignię dawkowania. Co najmniej 10 sekund / wstrzyknięcie. Na ten etap zabiegu powinno być zarezerwowane od 2 do 3 minut. Szybkość absorpcji znieczulenia to około 1 kropla / sekundę, dlatego pierwsze iniekcje powinny być bardzo powolne. Zbyt duże ciśnienie spowodować by mogło pęknięcie tkanek.
  • W jaki sposób adrenalina wpływa na przepływ krwi w gąbczastości?
   Adrenalina w stężeniu 1:100000 ma optymalne właściwości obkurczające naczynia. Gąbczastość sama w sobie ma dobre ukrwienie.
  • Znieczulenie nie może być wstrzyknięte ponieważ igła jest zablokowana. Co należy zrobić? Co osoba wykonująca zabieg może zrobic, aby zapobiec zatkaniu igły?
   Iniekcja bez obrotu lub z niską prędkością obrotową może doprowadzić do zatkania igły krwią bądź kawałkami kości. Należy zatem unikać zbyt niskich prędkości. Inna przyczyną problemu może być mechaniczne uszkodzenie ostrza igły. Używając Anesto zaobserwowaliśmy odkształcenia od 0 do 360 stopni, co oznacza znaczne ograniczenie w prześwicie ostrza igły. Należy w przypadku uszkodzenia igły usunąć ją z urządzenia, wymienić na nową i powtórzyć iniekcję. Należy wykonać nowy otwór (nie tracąc czasu na poszukiwanie poprzedniego).
  • Czy mogę używać standardowych igieł? Czym różnią się igły przeznaczone do iniekcji śródkostnych?
   Zwykła igła nie nadaje się do zabiegów śródkostnych. Igła opracowana dla systemu Anesto ma specjalny przewodnik cięcia i określoną średnicę, co pozwala jej wytrzymać pracę obrotową.
  • Czy potrzebna jest nowa igła dla każego pacjenta?
   Igły są jednorazowego użytku, ze względu na ryzyko zakażenia oraz ze względu na to, że w procesie wiercenia igła ulega odkształceniu i nie jest możliwe jej ponowne użycie.
  • Czy dla nowego wkłócia konieczna jest nowa igła?
   Z uwagi na ryzyko zakażenia bakteryjnego, pozostałości krwi, etc. Konieczne jest za każdym razem użycie nowej igły. Igła może ulec złamaniu jeśli jest stosowana po raz drugi. W przypadku, gdy u pacjenta koniecznych jest kilka iniekcji, należy przygotować wcześniej kilka igieł (producent Anesto dołącza kilka kapsli ochronnych i załącza w zestawie).
  • Opcja aspiracji przy użyciu końcówki Anesto.
   Jeśli jest to zgodne z wytycznymi dla zabiegu, igłę można swobodnie wprowadzić do tkanki gąbczastej. Jest małoprawdopodobnym, że trafione zostanie większe naczynie krwionośne (np. N. alveolaris inferior). Proszę zweryfikować miejsca wstrzyknięć w podręczniku klinicznym, gdzie są dokładnie opisane.
  • Złamana igła
   Taka sytuacja wiąże sięz ryzykiem, w szczególności jeśli igła znajduje się już w kości. Wszystkie znane nam przypadki złamania nastąpiły przed penetracją kości korowej, a zatem usunięcie igły było proste (przy użyciu pensety). Jeśli złamana igła znika w błonach śluzowych należy wykonać prześwietlenie w celu zorientowania się w trzech wymiarach, to ukierunkuje procedurę usuwania.
  • Ryzyko uszkodzenia nerwu.
   Jeśli miejsce iniekcji jest wybrane prawidłowo, uszkodzenie nerwu jest mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobnym jest uszkodzenie małych naczyń krwionośnych, o wąskie średnicy, co nie stanowi problemu. Tkanka gąbczasta ma dobre ukrwienie i reaguje natychmiast na znieczulenie. W związku z tym nie powinno mieć miejsca wtórne krwawienie.
  • Ryzyko uszkodzenia korzenia zęba.
   Przed wybraniem miejsca wstrzyknięcia należy zweryfikować kształt zęba, jego kąt, a następnie wykonać jego prześwietlenie, aby uniknąć uszkodzenia tkanek przyzębia i samego korzenia. W skrajnych przypadkach można spotkać dużą odporność na znieczulenie. Należy natychmiast w takim przypadku przeprowadzić dokładne sprawdzenie w miejscu wstrzyknięcia.
  • Pęknięcie błony śluzowej.
   Pęknięcie śluzówki zależy od właściwości konkretnej błony śluzowej. Cienka błona śluzowa będzie łatwiej rozszerzać się lub lekko pękać niż gruba śluzówka. Należy mieć na uwadze skutki obrotu igły. Dlatego koniecznym jest uruchamianie silnika od razu z prędkością 15000 - 25000 obrotów na minutę.Należy unikać łagodnego startu. Penetracja musi nastąpić z pełnym momentem obrotowym od sttartu, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zatkania igły lub rozdarcia dziąsła. Ostrożnie naciskaj igłę poprzez śluzówkę i ustaw ja w pozycji pionowej do kości.
  • Jeśli w kasecie jest niewielka ilość środka znieczulającego czy konieczna jest jej wymiana?
   Znane jest ryzyko zakażenia podczas zmiany igły. Znieczulenie kosztuje pomiędzy 18 a 50 centów, pomijając ten fakt, jest ryzyko, że krew i bakterie mogą powrócić do igły w trakcie jej wycofywania. Badania wykazały, że podczas zmiany kasety występuje podciśnienie, które może powodować podobny efekt jak wycofywanie igły. (Źródło: Walter Gräf in »Aktuelle Aspekte der Lokalanästhesie« September 1984, published by Firma Hoechst, author Prof. Dr.Dr. Walter Hoffmann-Axthelm, Freiburg im Breisgau, page 147).
  • Czy bakterie powierzchniowe rozprzestrzeniają się w tkankach?
   Przed zabiegiem jest profilaktyka. Procedura ma za zadanie zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych dla zabiegu, standardowe zastosowanie Chlorhexamed 0.1% or 0.2% redukuje ilość bakterii 5000 razy. Oczywiście tworzenie w pełni sterylnych warunków w jamie ustnej przed zabiegiem jest myśleniem życzeniowym i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Znane są dwa sposoby zarządzania ryzykiem. Pierwszy to opisane powyżej użycie Chlorhexamed, drugie to pojedyncza dawka antybiotyku. To drugie zalecenie ma zastosowanie przede wszystkim przy interwencjach chirurgicznych. Normalne leczenie protetyczne nie wymaga takiego zachowania. W literaturze znajdziemy informacje, że ryzyko zakarzenia po iniekcji jest dość niskie, jedyny wyjątek stanowia pacjenci, którzy wymagają profilaktyki zapalenia wsierdzia zgodnie z zaleceniami internisty (Kneist E. »Plaquekontrolle mit chlorheksydyny ZWR« -.. Das Deutsche Zahnärzteblatt 2011 , 120 (4), strona 156 - 167)
  • Czy znieczulenie śródkostne jest bolesne?
   Nie. Wiercenie kości nie jest bolesne. Jeśli znieczulenie zastosowano dokładnie, używając mechanizmu pompującego, proces ten jest całkowicie wolny od bólu. Podanie zbyt dużej ilości środka znieczulającego, może doprowadzić do jego wrzenia (ze względu na to, że tkanka nie może go wchłonąć).
  • Czy znieczulenie śródkostne może być wykonywane w każdym rejonie tkanki kostnej czy są obszary problematyczne?
   Nie należy zapominać, że supresja sensoryczna dotyczy tylko struktur lub obszarów receptorów, to jest po prostu obszarów okostnej, gdzie jest największe zagęszczenie receptorów. Nie ma potrzeby tłumienia bólu wokół, słabo unerwionej, kości korowej. Obszarem problematyczny za to jest obszar pomiędzy dolnymi zębami przedtrzonowymi ze względu na przeciwwskazania (można przebić naczynia krwionośne i spowodować bolesne krwiaki).
  • Znieczulenie może się nie udać. Jaki jest wskaźnik udanych znieczuleń dla Anesto?
   W okresie od lutego 2010 do stycznia 2011 przeprowadziliśmy badania na 532 pacjentach. Po zabiegu poprosiliśmy pacjentów, aby powiedzieli jakie były ich odczucia. Pacjenci zostali wybrani losowo, a udział w badaniu był dobrowolny. Nie było żadnej wstępnej selekcji. 478 pacjentów zostało poddanych znieczuleniu, ze wskaźnikiem skuteczności na poziomie 97%.
  • Efekty uboczne (uczucie drętwienia języka, parestezje, wtórne krwawienie)
   Ważne jest aby przestrzegać zasad (i przeciwwskazań), liczba nieporządanych efektów pozostaje niewielka. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, nie spiesz się i nie eksperymentuj.
  • Czy po znieczuleniu śródkostnym może wystąpić martwica termiczna? Jakie jest ogólne ryzyko martwicy?
   Jeśli prędkość jest zbyt wysoka (> 25000 obrotów na minutę) lub stosowana jest zbyt duża siła, martwica tkanek może wystąpić w wyniku wydzielania ciepła. Jednakże ryzyko może być ograniczone do minimum poprzez pracę z przerwami. Ponieważ szybkość absorpcji środka znieczulającego wynosi ok. 1 krople / sekundę, zastrzyk powinien być wykonywany bardzo powoli. Zbyt duże ciśnienie wtrysku wiąże się z ryzykiem pęknięcia i martwicy tkanki.
  • Niepełne znieczulenie
   Klasyczne nieudane znieczulenie może, gdy występuje stan zapalny i związana z nim zmiana wartości pH jest dosyć znaczna.
  • W jaki sposób pobierać opłaty za znieczulenie Anesto?
   Ważne jest, aby wyjaśnić pacjentowi, że ta forma znieczulenia ma wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Anestezjologia i końcówki są fakturowane jako materiały eksploatacyjne.
  • Czy Anesto może być sterylizowane?
   Tak, nie tylko może, a musi. Powinien być przygotowany w myjce ciśnieniowej, a następnie poddany sterylizacji zgodnie z uznanymi standardami.
  • Czy możliwa jest aplikacja znieczulenia do podniebienia?
   Zawsze wstrzykujemy od strony przedsionkowej. Aplikacja do podniebienia może być wykonana na odpowiedzialność osoby wykonującej zabieg, ale nie polecamy tego sposobu. Dla pacjentów wrażliwych na ból podniebiennych i okołojęzykowych powierzchni można stosować dodatkowe znieczulenie (szczególnie skuteczne żele). Podniebienie ma kształt łuku gotyckiego, zwłaszcza u pacjentów z wąskimi twarzami. Jeśli nie ma wystarczającej wysokości podniebienia, pewne obszary nie mogą być znieczulane przy użyciu Anesto, wtedy konieczne jest znieczulenie miejscowe.
  • Co jest potrzebne dla znieczulenia śródkostnego?
   Znieczulenie śródkostne bazuje na tym, że szpik jest w dobrym stanie i znieczulenie może bezproblemowo przenikać do miejsca, w którym jest wymagane.

Akcesoria

Prostnice i kątnice

Prostnice i kątnice

Urządzenia chirurgiczne

Prostnice i kątnice

Turbiny

Akcesoria

 • W&H Osstell ISQ module (6)
  • Jak jest realizowany pomiar ISQ?
   > Pomiar ISQ realizowany jest poprzez SmatrPeg, który jest wkręcany w posadowiony implant. SmartPeg w swojej górnej części ma wbudowany magnes, który pobudzony z zewnątrz będzie działał jak kamerton. Sonda pomiarowa umieszczona w bezpośredniej bliskości SmartPeg wysyła impulsy elektromagnetyczne, które uderzają w część z magnesem, powodują powstanie wibracji całego SmartPeg (również tej części wkręconej w implant). W zależności od sztywności połączenia implant – kość wibracje SmartPeg są większe lub mniejsze. Czym większa sztywność połączenia implant-kość tym sonda odczytuje inny rodzaj wibracji i wskaźnik ISQ jest większy. Oznacza to gęstszą kość i lepsze połączenie z implantem.
   isq scale
  • What does ISQ stand for?
   The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.
  • Is the ISQ scientifically proven?
   The Osstell ISQ technology is proven by over 1100 scientific studies. These studies have shown, that torque and ISQ correlate.
  • Jaka jest różnica pomiędzy momentem obrotowym a ISQ?
   W przypadku, jeżeli po jakimś czasie od wszczepienia chcielibyśmy sprawdzić osadzenie implantu z pomocą urządzenia z kontrolowanym momentem obrotowym spowodowałoby to naruszenie (w wyniku dokręcenia/odkręcenia implantu) struktury połączenia kość – implant i nie można by było już powrócić do sytuacji wyjściowej. Osstell ISQ mierzy stabilność boczną implantu, a pomiary można powtarzać w sposób nieinwazyjny, dynamiczny i monitorować postęp osteointegracji.
  • Czy można samodzielnie podłączyć moduł Osstell czy wymaga to udziału Serwisu?
   Każdy z Użytkowników może samodzielnie podłączyć moduł W&H Osstell do urządzenia implantmed posługując się dołączonym do modułu przewodnikiem. Moduł mechanicznie dołączany jest z lewej strony urządzenia a podłączenie elektryczne zrealizowane jest poprzez kabel USB. Moduł podłączany jest w systemie plug-n-play.Implantmed with ISQ model comparison
  • Czy każdy nowy implantmed może współpracować z modułem W&H Osstell ISQ?
   Tak. Wszystkie jednostki sterujące SI-123, SI1015, SI-1010 mogą współpracować z modułem W&H Osstell ISQ.
 • Końcówki robocze Piezomed (4)
  • Czy końcówki robocze Piezomed mogą być stosowane z urządzeniami innych producentów?
   Nie
   a. Występują różnice w wymiarach gwintu
   b. Jeżeli nawet jest możliwość dokręcenia końcówki roboczej do rękojeści innego producenta, nie będzie możliwe uzyskanie odpowiedniego punktu rezonansowego na końcówce roboczej co będzie skutkowało jej nieprzewidywalnymi ruchami oscylacyjnymi.
  • Jaka jest żywotność końcówek roboczych i co jaki czas należy je wymieniać?
   Żywotność (skuteczność) końcówek roboczych jest uzależniona przede wszystkim od ilości zabiegów jak i czasu ich użycia podczas zabiegu. Sterylizacja końcówek ma marginalny wpływ na ich skuteczność.
   a. Końcówki powinny zostać wymienione na nowe jeżeli:
   - zauważono ich małą skuteczność (utrata mocy) podczas używania
   - zauważono mechaniczne uszkodzenia ich części roboczej lub na trzonku końcówki.
   b. Końcówki typu “piła” powinny być wymieniane jeżeli:
   - nastąpiło wyłamanie/uszkodzenie zęba/zębów piły
   - zęby piły zużyły się mechanicznie
   c. Końcówki pokryte diamentem muszą być wymieniane
   - jak tylko powłoka diamentowa ulegnie zużyciu.
  • Jak czyścić końcówki robocze?
   a. Przygotowanie do czyszczenia w myjce ultradźwiękowej:
   - Umieścić końcówki na tacy i zanurzyć w płynie myjki.
   - Używać środków myjąco-dezynfekcyjnych stosowanych do mycia narzędzi ręcznych (zgłębniki, lusterka, kleszcze itd.). NIE MYĆ w tej samej kąpieli wierteł, ponieważ będzie to proces bardzo agresywny.
   - Po zakończeniu procesu mycia w myjce, dokładnie opłukać wodą w celu usunięcia pozostałości środka myjąco-dezynfekującego szczególnie z otworów sprayowych.
   - Dokładnie osuszyć sprężonym powietrzem.
   - Po osuszeniu, zapakować w opakowania sterylizacyjne.

   b. Czyszczenie mechaniczne w myjniach i termodezynfektorach.
   - Należy stosować odpowiednie adaptery do czyszczenia końcówek roboczych w urządzeniach myjących i myjąco-dezynfekujących (patrz Instrukcja obsługi – Akcesoria).
   - Po zakończeniu procesu czyszczenia mechanicznego sprawdzić otwory sprayowe końcówek roboczych czy nie zawierają resztek płynów i ewentualnie przedmuchać otwory sprężonym powietrzem.
  • Czy można stosować końcówki robocze innych producentów w urządzeniu Piezomed?
   Nie
   a. Występują różnice w wymiarach gwintu.
   b. Jeżeli nawet jest możliwość dokręcenia końcówki roboczej innego producenta do rękojeści, to system autodetekcji końcówek roboczych ich nie rozpozna uniemożliwiając pracę.

Konserwacja

 • Assistina TWIN (6)
  • What instrument adaptors are available for the Assistina TWIN?
   All adaptors that are suitable for the Assistina 3x2/3x3 can also be used in the Assistina TWIN. There is only one exception: the RM/ISO adaptor for the Assistina 3x2/3x3 is not compatible with the Assistina TWIN. Quick Connect adaptors ISO and RM can be used for the Assistina TWIN instead. An overview of all adaptors is available on the product website.
  • Dlaczego Assistina Twin jest wyposażona w filtr HEPA?
   Podczas procesu konserwacji w Assistinie TWIN obracające się części mechaniczne w końcówce są smarowane olejem, a kanały sprayowe myte roztworem czyszczącym. Płyny te są wprowadzane do końcówki za pomocą sprężonego powietrza, które wytwarza aerozole, które mogą zawierać potencjalnie zanieczyszczone płyny ustrojowe (np. krew i ślinę). Aby urządzenie nie stanowiło zagrożenia dla Użytkownika, Pacjenta czy osób trzecich, przepisy prawa stanowią, że należy zapobiegać wydostawaniu się tych aerozoli z urządzenia. Dbamy o to stosując aktywne odsysanie i filtr HEPA. Chłonąc zanieczyszczenia filtr HEPA musi być regularnie wymieniany, dlatego żywotność filtra jest dokładnie dopasowana do pojemności dwóch wkładów z płynami procesowymi i jego sprawność zatrzymywania zanieczyszczeń kończy się po zużyciu jednego zestawu wkładów.
  • Co oznacza HEPA i co jest odfiltrowywane z powietrza?
   HEPA to skrót od „High Efficiency Particular Air”, a filtr jest klasyfikowany jako HEPA klasy E11. Oznacza to, że filtr zatrzymuje wszystkie cząstki większe niż 1 µm, w tym między innymi szeroką gamę bakterii i wirusów, cząstki zawieszone, takie jak kurz i aerozole.
  • Kiedy zestaw TWIN Care wymaga wymiany?
   Inteligentny system monitorowania procesu zlicza ilość przeprowadzonych cykli konserwacji, automatycznie obliczając liczbę instrumentów, które można poddać procesowaniu przy pozostałej ilości płynu. Użytkownik otrzymuje ostrzeżenie na 300 cykli przed koniecznością wymiany wkładu (diody LED oleju i środka czyszczącego na panelu serującym urządzenia zmieniają kolor na żółty).
  • Jak często jest wymieniany TWIN Care Set?
   Zużycie oleju serwisowego i płynu czyszczącego na jedną końcówkę wynosi 0,07 ml. Z pojemności 200 ml wkładów (każdy) można uzyskać maksymalnie 2857 cykli konserwacji. W rzeczywistości wartość ta wynosi około 2800 do 2850 cykli wliczając w to również wstępne napełnienie. Również ilość płynu w wkładzie podlega pewnym tolerancjom, które są regulowane przez obowiązujące normy.
  • Dlaczego w Assistina TWIN elementy mechaniczne w końcówce podczas konserwacji nie muszą być obracane?
   Podawany pod ciśnieniem do końcówki olej serwisowy jest wstępnie rozdrabniany do postaci mgły olejowej. To zapewnia, że tak rozdrobiony olej dociera do wszystkich przestrzeni końcówki i dokładnie pokrywa elementy mechaniczne. Eliminuje to konieczność skomplikowanego technicznie i czasochłonnego smarowania obrotowego. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na jakość konserwacji. Efekt konserwacji jest taki sam jak w Assistina 301 Plus przy krótszym czasie konserwacji.
 • Assistina ONE (7)
  • Jak często zestaw ONE Care Set podlega wymianie?
   Zużycie oleju serwisowego i płynu czyszczącego na jedną końcówkę wynosi 0,07 ml. Z pojemności 200 ml wkładów (każdy) można uzyskać maksymalnie 2857 cykli konserwacji. W rzeczywistości wartość ta wynosi około 2800 do 2850 cykli wliczając w to również wstępne napełnienie. Również ilość płynu w wkładzie podlega pewnym tolerancjom, które są regulowane przez obowiązujące normy.
  • Dlaczego w Assistina ONE elementy mechaniczne w końcówce podczas konserwacji nie muszą być obracane?
   Podawany pod ciśnieniem do końcówki olej serwisowy jest wstępnie rozdrabniany do postaci mgły olejowej. To zapewnia, że tak rozdrobiony olej dociera do wszystkich przestrzeni końcówki i dokładnie pokrywa elementy mechaniczne. Eliminuje to konieczność skomplikowanego technicznie i czasochłonnego smarowania obrotowego. Nie ma to jednak negatywnego wpływu na jakość konserwacji.
  • Jak wymienić ONE Care Set?
   Wkłady z płynami procesowymi oraz filtr wymienia się bez użycia żadnych narzędzi. Wkłady mają gumową membranę, która jest przebijana przez zaostrzoną rurkę znajdującą się na spodzie komory płynu procesowego. Przez tą rurkę pobierany jest płyn podczas procesu konserwacji. Wkłady mają dwa różne kształty dopasowane do kształtów komór na płyny procesowe i trudno jest umieścić je w niewłaściwy sposób. Podobnie jest z filtrem HEPA. Do właściwego jego umieszczenia nie jest wymagana żadna siła.
  • Jaka jest różnica w sposobie konserwacji końcówek poprzez nebulizacje oleju a rozprowadzaniem oleju na obracających się mechanizmach wewnętrznych końcówki?
   Rezultat końcowy jest taki sam, ale istnieje różnica w długości czasu procesu, który w przypadku nebulizacji oleju jest krótszy. W systemie nebulizacji olej jest rozpylany w adapterze przed jego wdmuchnięciem do końcówki. Powstająca mgła olejowa dociera do wszystkich części mechanicznych końcówki i nie ma potrzeby ich dodatkowego obracania.
  • Jakie adaptery do końcówek można stosować z Assistina ONE?
   Z wyłączeniem adaptera RM/ISO dedykowanego do urządzenia Assistina 3x2/3x3, wszystkie inne adaptery służące do podłączania różnego rodzaju końcówek mogą być stosowane z Assistina ONE. W miejsce tego adaptera można zastosować adaptery ISO Quick Connect i RM Quick Connect. Przegląd dostępnych adapterów do urządzeń Assistina można znaleźć na stronie internetowej produktu.
  • Dlaczego Assistina ONE jest wyposażona w filtr HEPA?
   Podczas procesu konserwacji w Assistina ONE obracające się części mechaniczne w końcówce są smarowane olejem, a kanały sprayowe myte roztworem czyszczącym. Płyny te są wprowadzane do końcówki za pomocą sprężonego powietrza, które wytwarza aerozole, które mogą zawierać potencjalnie zanieczyszczone płyny ustrojowe (np. krew i ślinę). Aby urządzenie nie stanowiło zagrożenia dla Użytkownika, Pacjenta czy osób trzecich, przepisy prawa stanowią, że należy zapobiegać wydostawaniu się tych aerozoli z urządzenia. Dbamy o to stosując aktywne odsysanie i filtr HEPA. Chłonąc zanieczyszczenia filtr HEPA musi być regularnie wymieniany, dlatego żywotność filtra jest dokładnie dopasowana do pojemności dwóch wkładów z płynami procesowymi i jego sprawność zatrzymywania zanieczyszczeń kończy się po zużyciu jednego zestawu wkładów.
  • Skąd jest wiadomo, że należy wymienić ONE Care Set?
   Zestaw ONE Care Set musi zostać wymieniony w chwili, kiedy wkładu na płyny procesowe są puste. Poziom płynów procesowych we wkładach jest widoczny we wskaźnikach ilości płynów umieszczonych po prawej i lewej stronie urządzenia.

Urządzenia bezprzewodowe

Prostnice i kątnice

Uzdatnianie wody

Piezo Scaler

Sterylizatory

 • Lisa Mini (8)
  • Czym jest walidacja?
   Walidacja jest serią niezależnych testów, przeprowadzanych z użyciem specjalistycznej aparatury badawczej. Jest wymagana w celu wskazania, że warunki niezbędne dla sterylizacji (np. temperatura, ciśnienie, czas) są osiągane.
  • Czy muszę wykonywać okresowe cykle testowe w moim urządzeniu Autoklaw?
   Tak, cykl testowy jest integralną częścią procesu zapewniającego, że sterylizator pracuje zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi jakie zostały fabrycznie ustawione. Brak przeprowadzania okresowych cyklów testowych i zadań konserwacyjnych może zagrozić bezpieczeństwu i mogą mieć prawne i ubezpieczeniowe konsekwencje dla właściciela urządzenia.
  • Kto powinien zajmować się weryfikacją i konserwacją urządzeń Lisa/Lina?
   Wszystkie walidacje i konserwacje powinny być wykonywane przez kompetentne do tego celu osoby.
  • Jaka woda powinna być stosowana w moim urządzeniu Lisa/Lina?
   Zastosowanie dobrej jakości wody w sterylizatorach W&H jest wymagane, aby zapobiec tworzeniu się kamienia w wewnętrznych częściach. Kamień może poważnie uszkodzić sterylizator. Używana woda powinna mieć przewodność elektryczną nie większą niż 15µS.
  • Jak długo należy przechowywać dokumentacje testów okresowych?
   Dokumentacja powinna być przechowywana tak długo jak zaleca to prawo danego kraju oraz wytyczne Twojego programu zarządzania jakością. Dane te mogą być wykorzystane także w trakcie prac serwisowych.
  • Czy powinienem pakować instrumenty w pakiety do sterylizacji i jak długo mogę je przechowywać?
   Aby mieć pewność, że instrumenty przechowywane są sterylnie od momentu sterylizacji do momentu ich wykorzystania, W&H zaleca pakowanie ich w pakiety jeszcze przed sterylizacją. Zalecane okresy przechowywania można znaleźć w krajowych / regionalnych przepisach i dyrektywach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
  • Czy mój autoklaw Lisa / Lina wymaga okresowych walidacji, kwalifikacji?
   Walidacja jest serią testów, określonych w międzynarodowych i szeroko uznanych normach. Testy te rozpoczynają się już w fabryce W&H, gdzie urządzenia przechodzą testy fabryczne, udokumentowane wyniki dostarczane są razem z urządzeniem. Przed uruchomieniem urządzenia u Klienta technik wykonuje dodatkowe kontrole w celu upewnienia się, że funkcje urządzenia działają prawidłowo. Następnie, w zależności od krajowych / regionalnych przepisów i dyrektyw, urządzenie musi być poddawane tzw. ponownej kwalifikacji w regularnych odstępach czasu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
  • Czy muszę dokumentować wyniki wszystkich badań okresowych?
   W&H zaleca, aby wszystkie okresowe naprawy, testy i modyfikacje były zapisywane w dzienniku wraz z datą oraz podpisem osoby, która przeprowadzała test, naprawę bądź modyfikację.
 • Lyla (1)
  • Czy muszę wykonywać okresowe cykle testowe w moim urządzeniu Autoklaw?
   Tak, cykl testowy jest integralną częścią procesu zapewniającego, że sterylizator pracuje zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi jakie zostały fabrycznie ustawione. Brak przeprowadzania okresowych cyklów testowych i zadań konserwacyjnych może zagrozić bezpieczeństwu i mogą mieć prawne i ubezpieczeniowe konsekwencje dla właściciela urządzenia.
 • Lisa (23)
  • Czym jest walidacja?
   Walidacja jest serią niezależnych testów, przeprowadzanych z użyciem specjalistycznej aparatury badawczej. Jest wymagana w celu wskazania, że warunki niezbędne dla sterylizacji (np. temperatura, ciśnienie, czas) są osiągane.
  • Czy muszę wykonywać okresowe cykle testowe w moim urządzeniu Autoklaw?
   Tak, cykl testowy jest integralną częścią procesu zapewniającego, że sterylizator pracuje zgodnie z parametrami eksploatacyjnymi jakie zostały fabrycznie ustawione. Brak przeprowadzania okresowych cyklów testowych i zadań konserwacyjnych może zagrozić bezpieczeństwu i mogą mieć prawne i ubezpieczeniowe konsekwencje dla właściciela urządzenia.
  • Kto powinien zajmować się weryfikacją i konserwacją urządzeń Lisa/Lina?
   Wszystkie walidacje i konserwacje powinny być wykonywane przez kompetentne do tego celu osoby.
  • W jaki sposób wymienić elementy podlegające zużyciu w moim urządzeniu Lisa/Lina?
   Informacje i filmy dotyczące eksploatacji elementów i opisujące sposób ich wymiany znajduja się na tej stronie w sekcji Przewodniki Wideo.
  • W jaki sposób mogę czyścić zbiornik wody i jakich produktów powinienem używać?
   Informacje i filmy dotyczące czyszczenia zbiorników wody znajdują się na tej stronie w sekcji Przewodniki Wideo.
  • Jaka woda powinna być stosowana w moim urządzeniu Lisa/Lina?
   Zastosowanie dobrej jakości wody w sterylizatorach W&H jest wymagane, aby zapobiec tworzeniu się kamienia w wewnętrznych częściach. Kamień może poważnie uszkodzić sterylizator. Używana woda powinna mieć przewodność elektryczną nie większą niż 15µS.
  • Jak długo należy przechowywać dokumentacje testów okresowych?
   Dokumentacja powinna być przechowywana tak długo jak zaleca to prawo danego kraju oraz wytyczne Twojego programu zarządzania jakością. Dane te mogą być wykorzystane także w trakcie prac serwisowych.
  • Czy powinienem pakować instrumenty w pakiety do sterylizacji i jak długo mogę je przechowywać?
   Aby mieć pewność, że instrumenty przechowywane są sterylnie od momentu sterylizacji do momentu ich wykorzystania, W&H zaleca pakowanie ich w pakiety jeszcze przed sterylizacją. Zalecane okresy przechowywania można znaleźć w krajowych / regionalnych przepisach i dyrektywach. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
  • Czy mój autoklaw Lisa / Lina wymaga okresowych walidacji, kwalifikacji?
   Walidacja jest serią testów, określonych w międzynarodowych i szeroko uznanych normach. Testy te rozpoczynają się już w fabryce W&H, gdzie urządzenia przechodzą testy fabryczne, udokumentowane wyniki dostarczane są razem z urządzeniem. Przed uruchomieniem urządzenia u Klienta technik wykonuje dodatkowe kontrole w celu upewnienia się, że funkcje urządzenia działają prawidłowo. Następnie, w zależności od krajowych / regionalnych przepisów i dyrektyw, urządzenie musi być poddawane tzw. ponownej kwalifikacji w regularnych odstępach czasu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzenia.
  • Czy muszę dokumentować wyniki wszystkich badań okresowych?
   W&H zaleca, aby wszystkie okresowe naprawy, testy i modyfikacje były zapisywane w dzienniku wraz z datą oraz podpisem osoby, która przeprowadzała test, naprawę bądź modyfikację.
  • Jaki jest maksymalny poziom hałasu autoklawu Lisa?
   Maksymalny poziom hałasu autoklawu Lisa to 64.3 dB.
  • Lisa 17/22
   Brak wody w zbiorniku wody czystej a sterylizator podłączony jest do systemu automatycznego napełniania wodą uzdatnioną z zewnętrznego źródła.
   Możliwa przyczyna
   Zewnętrze urządzenie sterujące systemem napełniania może być niepodłączone (tylko sterylizatory Lisa MB)
   Rozwiązanie
   Sprawdzić poprawność podłączenia zewnętrznego urządzenia sterującego napełnianiem wody (patrz Załącznik nr 7 – wymagana jakość wody).

   Możliwa przyczyna
   W chwili gdy system chciał napełnić zbiornik wody czystej woda z zewnętrznego systemu uzdatniania wody nie była dostępna.
   Rozwiązanie
   System napełniania woda napełnia zbiornik wody czystej wyłącznie pomiędzy cyklami sterylizacji. Uruchomienie cyklu sterylizacji mogło spowodować zawieszenie systemu. Wyłączyć i ponownie włączyć sterylizator.
   Sprawdzić system uzdatniania wody, który zasila sterylizator w wodę czystą.
   Sprawdzić czy pod sterylizatorem nie ma wycieków wody.

   Możliwa przyczyna
   Uszkodzony czujnik minimalnego poziomu wody w zbiorniku wody czystej.
   Rozwiązanie
   Skontaktować się z serwisem.
  • Sterylizator pozostaje wyłączony.
   Możliwa przyczyna
   Wyłączony włącznik zasilania sterylizatora lub wyłączony bezpiecznik sieciowy w obwodzie zasilania sterylizatora.
   Rozwiązanie
   Włączyć sterylizator włącznikiem zasilania lub sprawdzić bezpiecznik sieciowy i włączyć go jeżeli jest wyłączony.

   Możliwa przyczyna
   Brak napięcia w gniazdku zasilającym sterylizator.
   Rozwiązanie
   Sprawdzić obwód elektryczny zasilający sterylizator.

   Możliwa przyczyna
   Przewód zasilania sieciowego nieprawidłowo podłączony do gniazda sieciowego sterylizatora
   Rozwiązanie
   Sprawdzić poprawność podłączenia wtyczki przewodu sieciowego do gniazda w sterylizatorze.
  • Lisa 17/22
   Wycieka woda z przodu sterylizatora
   Możliwa przyczyna
   Wyciek wody spowodowany brakiem szczelności pomiędzy drzwiami a komorą sterylizatora.
   Rozwiązanie
   Oczyścić lub wymienić uszczelkę drzwi. Oczyścić rant komory sterylizatora.

   Możliwa przyczyna
   Wyciek z wewnątrz sterylizatora.
   Rozwiązanie
   Skontaktować się z serwisem.
  • Lisa 17/22
   Po zakończeniu cyklu sterylizacji w komorze znajduje się woda.
   Możliwa przyczyna
   Sterylizator nie jest wypoziomowany
   Rozwiązanie
   Sprawdzić wypoziomowanie sterylizatora i dokonać korekty ustawienia.

   POSSIBLE CAUSE
   W komorze był sterylizowany wsad o zbyt dużej masie
   Rozwiązanie
   Przestrzegać zalecenia o maksymalnej masie ładunku w zależności od jego typu i rodzaju programu sterylizacji. Zawsze używać stelaża na tace lub kasety.

   Możliwa przyczyna
   Zatkany filtr w komorze
   Rozwiązanie
   Wyjąć filtr z komory sterylizatora, oczyścić i ponownie zainstalować.

   Możliwa przyczyna
   Nieprawidłowo założona nasadka filtra komory
   Rozwiązanie
   Sprawdzić I ewentulanie poprawnie założyć nasadkę z filtrem na gniazdo (zobacz rozdział KONSERWACJA)

   Możliwa przyczyna
   Źle ułożony ładunek w komorze.
   Rozwiązanie
   Postępować zgodnie z rekomendacjami zawartymi w Załączniku nr 2.
  • Lisa 17/22
   Nie ma historii cykli sterylizacji w pamięci sterylizatora
   Możliwa przyczyna
   Płyta główna elektroniki została wymieniona w serwisie.
   Rozwiązanie
   Brak możliwości. Cykle sterylizacji w starej płycie głównej nie mogą być odtworzone. Zaleca się regularne zapisywanie historii sterylizacji w pamięci USB.
  • Lisa 17/22
   Korozja lub plamy na instrumentach
   Możliwa przyczyna
   Woda wodociągowa na instrumentach umieszczanych w komorze.
   Rozwiązanie
   Przed umieszczeniem instrumentów w komorze sterylizatora należy je dokładnie osuszyć.

   Możliwa przyczyna
   Używana woda jest złej jakości lub zawiera substancje chemiczne.
   Rozwiązanie
   Opróżnić oba zbiorniki na wodę. Używać wyłącznie wody dobrej jakości (zobacz Załącznik nr 7).

   Możliwa przyczyna
   Na instrumentach pozostały zanieczyszczenia typy organicznego lub chemicznego.
   Rozwiązanie
   Instrumenty przez umieszczeniem w komorze sterylizatora powinny być dokładnie oczyszczone, umyte i osuszone (zabacz Załącznik nr 2).

   Możliwa przyczyna
   Zanieczyszczenia na zbiorniku, tacach, stelażu.
   Rozwiązanie
   Oczyścić powierzchnię komory i dokładnie umyć tace oraz stelaż.

   Możliwa przyczyna
   Instrumenty mają Kontakt z innymi materiałami.
   Rozwiązanie
   Upewnić się, że instrumenty wykonane z różnych materiałów nie mają kontaktu ze sobą (aluminium, stal węglowa lub nierdzewna itp.). Instrumenty wykonane z różnych materiałów sterylizować na różnych tacach lub w osobnych kasetach lub zapakować w opakowania sterylizacyjne. (zobacz Załącznik nr 2).

   Możliwa przyczyna
   Osad kamienny na powierzchni komory.
   Rozwiązanie
   Oczyścić komorę sterylizatora. Używać wody dobrej jakości (zobacz Załącznik nr 7).
  • Lisa 17/22
   Podczas rozpoczynania programu sterylizacji drzwi komory zamykają się i natychmiast otwierają. Na wyświetlaczy wyświetlany jest komunikat „Otwórz drzwi”.
   Możliwa przyczyna
   Niewłaściwe zamocowana uszczelka w gnieździe drzwi. Uszczelka wystaje z gniazda.
   Rozwiązanie
   Należy upewnić się, że uszczelka jest równomiernie umieszczona w gnieździe drzwi na jej całym obwodzie.

   Możliwa przyczyna
   Drzwi są blokowane przez zewnętrzy obiekt lub przez ładunek w komorze.
   Rozwiązanie
   Usunąć obiekty, które mogą blokować zamknięcie drzwi. Sprawdzić ułożenie ładunku w komorze tak aby nie wystawał on poza płaszczyznę stelaża.
  • Lisa 17/22
   Sterylizator przechodzi w stan uśpienia natychmiast po otwarciu drzwi komory.
   Możliwa przyczyna
   Drzwi komory nie zostały otwarte po zakończeniu poprzedniego cyklu. Czas uśpienia ustawiony w menu „Opóźnienie trybu uśpienia” osiągnął nastawioną wartość.
   Rozwiązanie
   Nacisnąć ikonę “Czas uśpienia” aby wyjść z uśpienia.
  • Lisa 17/22
   Faza sterylizacji właściwej podczas wybranego programu sterylizacji jest dłuższa od oczekiwanej.
   Możliwa przyczyna
   Temperatura w komorze sterylizatora spadła poniżej minimalnego progu. Oprogramowanie sterylizatora pomyślnie przywróciło wymagane parametry sterylizacji co było związane z wydłużeniem czasu.
   Rozwiązanie
   Odczekać do zakończenia programu sterylizacji. Jeżeli problem pojawi się ponownie – skontaktować się z serwisem.
  • Lisa 17/22
   Ostrzeżenie dotyczące zapisu danych w pamięci USB (pliki HTML i SCL)
   Możliwa przyczyna
   Pamięć USB jest niepodłączona lub niewłaściwie podłączona do gniazda USB.
   Rozwiązanie
   Sprawdzić prawidłowość podłączenia pamięci USB. Jeżeli problem będzie się występował ponownie – skontaktować się z serwisem.
  • Lisa 17/22
   Komunikat o nadchodzącej czynności konserwacyjnej.
   Możliwa przyczyna
   Materiał zużywalny podlegający okresowej wymianie osiągnie swój zaprogramowany czas jego wymiany.
   Rozwiązanie
   Zamówić materiał eksploatacyjny (uszczelkę, filtr kurzu, filtr bakteriologiczny). Patrz rozdział „Konserwacja”.
  • Lisa 17/22
   Drukarka cykli sterylizacji nie drukuje wydruków.
   Możliwa przyczyna
   Drukarka nie jest podłączona, podłączona nieprawidłowo lub brak zasilania sieciowego drukarki
   Rozwiązanie
   Sprawdzić poprawność podłączenia drukarki do gniazda drukarki sterylizatora oraz zasilanie drukarki.

Silnik powietrzny