FAQ

Często zadawane pytania na temat produktów W&H wraz odpowiedziami, pomocnym opisem, uwzględniającym temat higieny i dbania o produkt.

Urządzenia chirurgiczne

Sterylizatory

Akcesoria

 • W&H Osstell ISQ module (3)
  • Is the ISQ scientifically proven?
   The Osstell ISQ technology is proven by over 1100 scientific studies. These studies have shown, that torque and ISQ correlate.
  • What does ISQ stand for?
   The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.
  • How does the measurement of the ISQ work?
   > To measure the ISQ of an implant, you first screw a so called SmartPeg into the placed implant. The SmartPeg, with its magnet on top, works like a small tuning fork. The magnet on the SmartPeg is ‘hit’ with magnetic pulses, from the probe, which makes the SmartPeg vibrate. Due to the stiffness in the interface between the implant surface and the bone the SmartPeg will vibrate accordingly. The more dense the bone is the higher stability and the higher ISQ value.
   isq scale

Pomiar stabilności implantu

 • Osstell Beacon (2)
  • Is the ISQ scientifically proven?
   The Osstell ISQ technology is proven by over 1100 scientific studies. These studies have shown, that torque and ISQ correlate.
  • What does ISQ stand for?
   The abbreviation ISQ stands for Implant Stability Quotient. It is a value between 1 and 100 and gives the surgeon an insight of the implant stability after placing the implant. With the ISQ value the surgeon can monitor the osseointegration.

Turbiny

Prostnice i kątnice

Znieczulenie śródkostne

 • Anesto (27)
  • Co jest potrzebne dla znieczulenia śródkostnego?
   Znieczulenie śródkostne bazuje na tym, że szpik jest w dobrym stanie i znieczulenie może bezproblemowo przenikać do miejsca, w którym jest wymagane.
  • Czy Anesto może być sterylizowane?
   Tak, nie tylko może, a musi. Powinien być przygotowany w myjce ciśnieniowej, a następnie poddany sterylizacji zgodnie z uznanymi standardami.
  • Czy możliwa jest aplikacja znieczulenia do podniebienia?
   Zawsze wstrzykujemy od strony przedsionkowej. Aplikacja do podniebienia może być wykonana na odpowiedzialność osoby wykonującej zabieg, ale nie polecamy tego sposobu. Dla pacjentów wrażliwych na ból podniebiennych i okołojęzykowych powierzchni można stosować dodatkowe znieczulenie (szczególnie skuteczne żele). Podniebienie ma kształt łuku gotyckiego, zwłaszcza u pacjentów z wąskimi twarzami. Jeśli nie ma wystarczającej wysokości podniebienia, pewne obszary nie mogą być znieczulane przy użyciu Anesto, wtedy konieczne jest znieczulenie miejscowe.
  • Jeśli ząb jest poddawany ekstrakcji, znieczulenie powinno być podane do kilku miejsc. W przypadku znieczulania żuchwy prawidłowe umieszczenie przewodzenia powinno uśmierzyć N. mandibularis i N. lingualis. Jak to zadziała z Anesto?
   Znieczulenie śródkostne wpływa przede wszystkim na obszar docelowy N. alveolaris. Aby mieć wpływ na obszar N. lingualis zalecamy wykorzystanie znieczulenia powierzchniowego. Jest to właściwie oddzielna procedura leczenia, ale dzięki takiemu podejściu uszkodzenie nerwu, które mogłoby nastąpić przy bezpośrednim nakłóciu N. mandibularis lub N. lingualis nie wystąpi.
  • Przecieki z rękojeści
   Jeśli igła jest zablokowana (lub czasami jeśli jest skręcona) i występuje nacisk na dźwignię, znieczulenie może wyciekać z igły do pojemnika a następnie na końcówkę. Działanie naprawcze: sprawdzić przepływ przez igłę, ewentualnie: wymienić igłę.
  • Znieczulenie wycieka z tkanki wzdłuż igły
   Jeśli błona śluzowa jest cienka, a otwór może być rozciągany istnieje możliwość wycieku wzdłuż igły w fazie infiltracji. Sytuacja w tkance kostnej jest inna, ale również możliwy jest wyciek wzdłuż igły w przypadku zbyt dużego ciśnienia. Proszę wziąć pod uwagę, że prędkość absorbcji w tkance to zaledwie kilka kropel na minutę. Znieczulenie jest lekiem, lekko zasadowym, zbyt duże stężenie w zbyt krótkim czasie może powodować miejscowe uszkodzenie tkanki. Nie jest to wskazanie dotyczące Anesto, wyczucie jest wymagane podczas każdego znieczulania. Jeśli igła nie jest wyśrodkowana to kołysanie i rozciąganie otworu jest w miejscu wkłócia jest bardzo prawdopodobne, wystąpienie refluxu w takim wypadku jest pewne.
  • Jakie znaczenie ma prędkość igły w czasie iniekcji?
   Jeśli igła obraca się zbyt wolno, to otwór staje się szerszy w obszarze tkanki gąbczastej. Duża prędkość powoduje nierówne pęknięcia w obszarze tkanki gąbczastej. Ważne jest, aby dobrać taką prędkość jaka jest podana w podręczniku i protokole leczenia. Igła powinna być skierowana w kierunku kości, iniekcja wykonywana do momentu styku igły z kością. Należy tylko kilkukrotnie wcisnąć igłę, a po osiągnięciu tkanki kostnej wcisnąć footpad w celu uzyskania odpowiedniej prędkości (15000 - 25000 obrotów na minutę). Nie może być łagodnego startu, w przeciwnym razie istnieje ryzyko rozdzarcia dziąsła poprzez obracające się powierzchnie kontaktowe. Wiercenie powinno trwać maksymalnie 3 sekundy.
  • Czy ciśnienie iniekcji powinno być zapamiętane i jaka powinna być używana prędkość iniekcji?
   Ciśnienie wtrysku powinno być budowane powoli poprzez pompowanie dźwigni przez okres kilku minut. Znieczulenie rozchodzi się wtedy lepiej i nie ma efektów ubocznych, np. podniesionego pulsu. Zbyt duża iniekcja w zbyt krótkim czasie oznacza nieunikniony powrót znieczulenia wzdłuż igły. Należy powoli wstrzykiwać znieczulenie do tkanki gąbczastej i ostrożnie naciskać dźwignię dawkowania. Co najmniej 10 sekund / wstrzyknięcie. Na ten etap zabiegu powinno być zarezerwowane od 2 do 3 minut. Szybkość absorpcji znieczulenia to około 1 kropla / sekundę, dlatego pierwsze iniekcje powinny być bardzo powolne. Zbyt duże ciśnienie spowodować by mogło pęknięcie tkanek.
  • W jaki sposób adrenalina wpływa na przepływ krwi w gąbczastości?
   Adrenalina w stężeniu 1:100000 ma optymalne właściwości obkurczające naczynia. Gąbczastość sama w sobie ma dobre ukrwienie.
  • Znieczulenie nie może być wstrzyknięte ponieważ igła jest zablokowana. Co należy zrobić? Co osoba wykonująca zabieg może zrobic, aby zapobiec zatkaniu igły?
   Iniekcja bez obrotu lub z niską prędkością obrotową może doprowadzić do zatkania igły krwią bądź kawałkami kości. Należy zatem unikać zbyt niskich prędkości. Inna przyczyną problemu może być mechaniczne uszkodzenie ostrza igły. Używając Anesto zaobserwowaliśmy odkształcenia od 0 do 360 stopni, co oznacza znaczne ograniczenie w prześwicie ostrza igły. Należy w przypadku uszkodzenia igły usunąć ją z urządzenia, wymienić na nową i powtórzyć iniekcję. Należy wykonać nowy otwór (nie tracąc czasu na poszukiwanie poprzedniego).
  • Czy mogę używać standardowych igieł? Czym różnią się igły przeznaczone do iniekcji śródkostnych?
   Zwykła igła nie nadaje się do zabiegów śródkostnych. Igła opracowana dla systemu Anesto ma specjalny przewodnik cięcia i określoną średnicę, co pozwala jej wytrzymać pracę obrotową.
  • Czy potrzebna jest nowa igła dla każego pacjenta?
   Igły są jednorazowego użytku, ze względu na ryzyko zakażenia oraz ze względu na to, że w procesie wiercenia igła ulega odkształceniu i nie jest możliwe jej ponowne użycie.
  • Czy dla nowego wkłócia konieczna jest nowa igła?
   Z uwagi na ryzyko zakażenia bakteryjnego, pozostałości krwi, etc. Konieczne jest za każdym razem użycie nowej igły. Igła może ulec złamaniu jeśli jest stosowana po raz drugi. W przypadku, gdy u pacjenta koniecznych jest kilka iniekcji, należy przygotować wcześniej kilka igieł (producent Anesto dołącza kilka kapsli ochronnych i załącza w zestawie).
  • Złamana igła
   Taka sytuacja wiąże sięz ryzykiem, w szczególności jeśli igła znajduje się już w kości. Wszystkie znane nam przypadki złamania nastąpiły przed penetracją kości korowej, a zatem usunięcie igły było proste (przy użyciu pensety). Jeśli złamana igła znika w błonach śluzowych należy wykonać prześwietlenie w celu zorientowania się w trzech wymiarach, to ukierunkuje procedurę usuwania.
  • Opcja aspiracji przy użyciu końcówki Anesto.
   Jeśli jest to zgodne z wytycznymi dla zabiegu, igłę można swobodnie wprowadzić do tkanki gąbczastej. Jest małoprawdopodobnym, że trafione zostanie większe naczynie krwionośne (np. N. alveolaris inferior). Proszę zweryfikować miejsca wstrzyknięć w podręczniku klinicznym, gdzie są dokładnie opisane.
  • Ryzyko uszkodzenia nerwu.
   Jeśli miejsce iniekcji jest wybrane prawidłowo, uszkodzenie nerwu jest mało prawdopodobne. Bardziej prawdopodobnym jest uszkodzenie małych naczyń krwionośnych, o wąskie średnicy, co nie stanowi problemu. Tkanka gąbczasta ma dobre ukrwienie i reaguje natychmiast na znieczulenie. W związku z tym nie powinno mieć miejsca wtórne krwawienie.
  • Ryzyko uszkodzenia korzenia zęba.
   Przed wybraniem miejsca wstrzyknięcia należy zweryfikować kształt zęba, jego kąt, a następnie wykonać jego prześwietlenie, aby uniknąć uszkodzenia tkanek przyzębia i samego korzenia. W skrajnych przypadkach można spotkać dużą odporność na znieczulenie. Należy natychmiast w takim przypadku przeprowadzić dokładne sprawdzenie w miejscu wstrzyknięcia.
  • Pęknięcie błony śluzowej.
   Pęknięcie śluzówki zależy od właściwości konkretnej błony śluzowej. Cienka błona śluzowa będzie łatwiej rozszerzać się lub lekko pękać niż gruba śluzówka. Należy mieć na uwadze skutki obrotu igły. Dlatego koniecznym jest uruchamianie silnika od razu z prędkością 15000 - 25000 obrotów na minutę.Należy unikać łagodnego startu. Penetracja musi nastąpić z pełnym momentem obrotowym od sttartu, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zatkania igły lub rozdarcia dziąsła. Ostrożnie naciskaj igłę poprzez śluzówkę i ustaw ja w pozycji pionowej do kości.
  • Jeśli w kasecie jest niewielka ilość środka znieczulającego czy konieczna jest jej wymiana?
   Znane jest ryzyko zakażenia podczas zmiany igły. Znieczulenie kosztuje pomiędzy 18 a 50 centów, pomijając ten fakt, jest ryzyko, że krew i bakterie mogą powrócić do igły w trakcie jej wycofywania. Badania wykazały, że podczas zmiany kasety występuje podciśnienie, które może powodować podobny efekt jak wycofywanie igły. (Źródło: Walter Gräf in »Aktuelle Aspekte der Lokalanästhesie« September 1984, published by Firma Hoechst, author Prof. Dr.Dr. Walter Hoffmann-Axthelm, Freiburg im Breisgau, page 147).
  • Czy bakterie powierzchniowe rozprzestrzeniają się w tkankach?
   Przed zabiegiem jest profilaktyka. Procedura ma za zadanie zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych dla zabiegu, standardowe zastosowanie Chlorhexamed 0.1% or 0.2% redukuje ilość bakterii 5000 razy. Oczywiście tworzenie w pełni sterylnych warunków w jamie ustnej przed zabiegiem jest myśleniem życzeniowym i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Znane są dwa sposoby zarządzania ryzykiem. Pierwszy to opisane powyżej użycie Chlorhexamed, drugie to pojedyncza dawka antybiotyku. To drugie zalecenie ma zastosowanie przede wszystkim przy interwencjach chirurgicznych. Normalne leczenie protetyczne nie wymaga takiego zachowania. W literaturze znajdziemy informacje, że ryzyko zakarzenia po iniekcji jest dość niskie, jedyny wyjątek stanowia pacjenci, którzy wymagają profilaktyki zapalenia wsierdzia zgodnie z zaleceniami internisty (Kneist E. »Plaquekontrolle mit chlorheksydyny ZWR« -.. Das Deutsche Zahnärzteblatt 2011 , 120 (4), strona 156 - 167)
  • Czy znieczulenie śródkostne jest bolesne?
   Nie. Wiercenie kości nie jest bolesne. Jeśli znieczulenie zastosowano dokładnie, używając mechanizmu pompującego, proces ten jest całkowicie wolny od bólu. Podanie zbyt dużej ilości środka znieczulającego, może doprowadzić do jego wrzenia (ze względu na to, że tkanka nie może go wchłonąć).
  • Czy znieczulenie śródkostne może być wykonywane w każdym rejonie tkanki kostnej czy są obszary problematyczne?
   Nie należy zapominać, że supresja sensoryczna dotyczy tylko struktur lub obszarów receptorów, to jest po prostu obszarów okostnej, gdzie jest największe zagęszczenie receptorów. Nie ma potrzeby tłumienia bólu wokół, słabo unerwionej, kości korowej. Obszarem problematyczny za to jest obszar pomiędzy dolnymi zębami przedtrzonowymi ze względu na przeciwwskazania (można przebić naczynia krwionośne i spowodować bolesne krwiaki).
  • Znieczulenie może się nie udać. Jaki jest wskaźnik udanych znieczuleń dla Anesto?
   W okresie od lutego 2010 do stycznia 2011 przeprowadziliśmy badania na 532 pacjentach. Po zabiegu poprosiliśmy pacjentów, aby powiedzieli jakie były ich odczucia. Pacjenci zostali wybrani losowo, a udział w badaniu był dobrowolny. Nie było żadnej wstępnej selekcji. 478 pacjentów zostało poddanych znieczuleniu, ze wskaźnikiem skuteczności na poziomie 97%.
  • Efekty uboczne (uczucie drętwienia języka, parestezje, wtórne krwawienie)
   Ważne jest aby przestrzegać zasad (i przeciwwskazań), liczba nieporządanych efektów pozostaje niewielka. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi, nie spiesz się i nie eksperymentuj.
  • Czy po znieczuleniu śródkostnym może wystąpić martwica termiczna? Jakie jest ogólne ryzyko martwicy?
   Jeśli prędkość jest zbyt wysoka (> 25000 obrotów na minutę) lub stosowana jest zbyt duża siła, martwica tkanek może wystąpić w wyniku wydzielania ciepła. Jednakże ryzyko może być ograniczone do minimum poprzez pracę z przerwami. Ponieważ szybkość absorpcji środka znieczulającego wynosi ok. 1 krople / sekundę, zastrzyk powinien być wykonywany bardzo powoli. Zbyt duże ciśnienie wtrysku wiąże się z ryzykiem pęknięcia i martwicy tkanki.
  • Niepełne znieczulenie
   Klasyczne nieudane znieczulenie może, gdy występuje stan zapalny i związana z nim zmiana wartości pH jest dosyć znaczna.
  • W jaki sposób pobierać opłaty za znieczulenie Anesto?
   Ważne jest, aby wyjaśnić pacjentowi, że ta forma znieczulenia ma wysokie prawdopodobieństwo sukcesu. Anestezjologia i końcówki są fakturowane jako materiały eksploatacyjne.

Akcesoria

Silnik elektryczny

Silnik powietrzny

Prostnice i kątnice

Urządzenia bezprzewodowe

Uzdatnianie wody

Prostnice i kątnice

Prostnice do cięcia

Konserwacja

Szybkozłączki