Bezpieczeństwo i przewidywalność w codziennej pracy.
ALL-INCLUSIVE od W&H.

Koncepcja ALL-INCLUSIVE dla urządzeń W&H to rewelacyjnie korzystne kontrakty serwisowe obejmujące konserwację urządzenia, dostawę materiałów eksploatacyjnych, pomoc techniczną, bezpłatne naprawy, sprzęt zastępczy na czas naprawy ...
Wszystko to za stałą miesięczną opłatę, bez dodatkowych kosztów i zmartwień.

NAJNOWSZE URZĄDZENIA

Nowa Lisa z innowacyjną, opatentowaną technologią Eco Dry dostosowuje czas suszenia do masy wsadu, co radykalnie skraca czas całego cyklu, a przez to wydłuża żywotność sterylizowanych instrumentów i optymalizuje zużycie energii.

NAJNOWSZE URZĄDZENIA

Kontrakt serwisowy W&H to kompleksowa opieka producenta nad urządzeniem. Obejmuje wszystkie wymagane przeglądy i ewentualne naprawy, oraz zapewnia bezpłatne materiały eksploatacyjne i akcesoria**.

NIEPRZERWANE DZIAŁANIE

5 lat gwarancji nieprzerwanego działania lub zwrot pieniędzy! W&H gwarantuje przywrócenie funkcjonalności lub dostarczenie urządzenia zastępczego w ciągu 24h/48h od awarii**.

ZDALNA DIAGNOSTYKA

Centralny Serwis Techniczny W&H ma możliwość dokonania zdalnej diagnozy urządzenia bez konieczności angażowania użytkownika w żmudny proces analizy zgłaszanych błędów***.

0% INWESTYCJI, 100% FINANSOWANIA

Kumulacja oszczędności: brak opłaty wstępnej, transport, instalacja i szkolenie dla użytkowników w cenie, oferta odkupu urządzenia po zakończeniu kontraktu..

PEŁNA PRZEWIDY-WALNOŚĆ KOSZTÓW

Transparentne i niezmienne w trakcie umowy wydatki umożliwiają precyzyjne planowanie kosztów w dłuższym okresie. Żadnych negatywnych zaskoczeń!

Nasi przedstawiciele medyczni zawsze do dyspozycji

Szczegółową, indywidualną ofertę przedstawi nasz Przedstawiciel Handlowy. Możesz także skontaktować się z nami używając formularza.


** Szczegółowe warunki kontraktu serwisowego określa umowa.
*** Po stronie użytkownika leży zapewnienie dostępu urządzenia do Internetu w ramach połączenia stałego (LAN) lub sieci bezprzewodowej (WiFi).