Profilaktyka i periodontologia

Przegląd systemu

* Multiflex® jest zarejestrowaną marką Kaltenbach & Voigt GmbH, Germany