Testul Helix

Optimizarea procesului de control al sterilizatoarelor de clasa B

Testul Helix este un dispozitiv destinat testării sterilizatoarelor de clasa B. Acesta este clasificat ca un dispozitiv de verificare proces (DVP) pentru evaluarea capacității de eliminare a aerului și de penetrare a aburului de către un sterilizator. Acesta acționează ca un corp cavitar (lumen îngust/tip A, conform EN 13060) care, datorită formei sale, simulează cele mai dificile cerințe pentru sterilizarea instrumentelor cu cavități interioare.

  • Cum funcționează?


   Testul Helix este introdus în sterilizatorul cu abur, împreună cu banda indicator de sterilizare, și este expus unui ciclu de testare. Aburul trebuie să pătrundă în tub și să ajungă la capătul în care se află indicatorul.

   La sfârșitul ciclului, banda indicator de sterilizare va fi verificată. Pentru ca testul să fie finalizat cu succes, indicatorul chimic trebuie să fie atins uniform de abur, pentru un anumit interval de timp și la o anumită temperatură (3,5 minute la 132-137°C sau 15 minute la 121-124°C). Culoarea benzii indicatoare oferă informații despre rezultatul testului.

   Elemente componente

   Testul Helix de la W&H se compune din 3 părți principale:

   › Dispozitivul Helix conține un tub de plastic cu o lungime de 1,5 m și un diametru de 2 mm.

   Capacul sigilează ermetic sistemul și servește ca suport pentru

   › un indicator chimic de sterilizare, sub forma de bandă de testare

   • Pasul 1

    Inserarea benzii de testare Helix

    1. Luați o bandă de testare.

    2. Pliați-o de-a lungul liniei centrale, astfel încât părțile libere să se afle în exterior.

    3. Introduceți banda de testare în capac.

    4. Închideți sistemul prin rotirea capacului în sens orar, până când acesta ajunge la marcaj.

   • Pasul 2

    Plasarea în sterilizator

    Așezați testul Helix în centrul unei tăvițe și amplasați-o pe raftul cel mai jos din camera sterilizatorului. Camera sterilizatorului trebuie să fie goală.

   • Pasul 3

    Selectarea programului

    Selectați și porniți ciclul de testare Helix-B&D.

   • Pasul 4

    Rezultatul testului

    1. Deschideți sterilizatorul.

    2. Deșurubați capacul și scoateți banda de testare.

    3. Inspectați vizual banda indicator de sterilizare. Culoarea acesteia oferă informații despre rezultatul testului.

   • Pasul 5

    Arhivarea rezultatelor testelor

    Păstrați rezultatele testelor în conformitate cu reglementările sau normele dvs. locale.

    Test Helix Starter Kit

    Starter Kit

    Test Helix
    Starter kit

    REF T800206X

    25 Benzi

    Test Helix Standard Kit

    Standard Kit

    Test Helix Standard Kit
    REF T800207X

    250 Benzi

    Download