Sterilisering på rekordtid

Optimering av hygienrutiner

Tid är pengar - det är en sanning som dentalkliniker upplever allt oftare idag. Men hur kan man uppnå en perfekt balans mellan att arbeta snabbt och effektivt och ändå ge bästa möjliga tandvård? Utan modern teknik och moderna rutiner är det praktiskt taget omöjligt.

Digitalisering och automatisering hjälper till att optimera behandlingarna, patienthanteringen och hygienhantering. I och med att olika uppgifter inte längre behöver utföras eller dokumenteras för hand, kan tandläkaren och tandvårdspersonalen ägna mer tid att ta hand om patienten.
Källa: ZWP 11 / 2015
Författare: Jenny Hoffmann, Oemus Media AG

Ökade administrativa kostnader och striktare hygienriktlinjer innebär att moderna tandläkarkliniker står inför stora utmaningar både när det gäller arbetet som ska utföras och den tillgängliga tiden att göra det. Den extra tid som behövs för de administrativa uppgifterna och dokumentationen måste ibland utföras efter arbetsdagen slut eller tas från tillgänglig patienttid. Hursomhelst, varken patienterna eller personalen är nöjda med den lösningen. Det är verkligen värt att genomföra nödvändiga strukturella och tekniska förändringar för att få mer tid för den faktiska patientbehandlingen igen.

Digitala grunder

Vid sidan av innovativ teknik såsom panoramaröntgen och digitala avtryck, är det mycket "bakom kulisserna" som tandvårdspersonalen verkligen kan dra nytta av i sitt dagliga arbete. Naturligtvis är inte alla nya program och applikationer nödvändiga men grundläggande digitaliseringsprocesser är ett måste för alla framåtblickande tandläkarteam. Till exempel virtuella patientjournaler, även de största fans av traditionella journaler som skrivs med penna och papper kommer snart att inse och uppskatta enkelheten och tidsbesparingen med datoriserad journalhantering och arkivering.


Ett annat område är instrumenthantering, där erbjuder digitala processer inte bara effektivitet utan även en minskning av eventuell felhantering och de ger dessutom absolut spårbarhet. W&H har bra exempel på ett optimalt genomförande av digitaliseringen inom hygienprocessen. Denna tillverkare inom dentalbranschen som ligger i Bürmoos, Österrike, har utvecklat instrument, hand- och vinkelstycken och utrustning som är anpassade till de krav som tandläkare och sjukvårdspersonal har behövt under de senaste 125 åren. Med sitt omfattande utbud av hygienutrustning, inklusive den senaste produktinnovationen, den ny Lisa autoklaven, gjorde W&H så att tandvårdskliniker kunde ta ett stort steg framåt.

Intelligent rengöring

Fördelarna med automatiserad teknik är uppenbara från den allra första etappen av instrumenthantering: eftersom turbiner, hand- och vinkelstycken idag är mycket avancerade och har små komponenter, tar manuell rengöring lång tid och innebär hög konsumtion av dyra förbrukningsartiklar. Samtidigt så blir rengöringsresultaten naturligtvis olika från gång till gång. Däremot med Assistina 3x3 får du en konstant, pålitlig och effektiv rengöring och underhåll av dina instrument varje gång.

Allt som krävs är ett knapptryck för att starta hela processen. Assistina 3x3 kontrollerar automatiskt hur många instrument som ska behandlas och anpassar därefter sina funktioner i enlighet med detta för att säkerställa optimal vätske- och tidsinställning. När alla interna spray- och drivkanaler har rengjorts med W&H rengöringsmedel och har blåsts igenom med tryckluft, behandlas de externt med rengöringsvätska. Det sista steget är smörjning av drivkanaler med W&H Serviceolja F1. Enheten behöver bara sex minuter för hela processen.

Snabbare sterilisering än någonsin tidigare

Sedan ska instrumenten autoklaveras, antingen i en steril förpackning eller oförpackat, beroende på typ av instrument. Den nya Lisa har en accelererad klass B steriliseringscykel. Torktiden beror på mängden last. Ju färre instrument, desto kortare tid krävs för steriliserings- och torkningsprocessen. Instrumenten skonas eftersom att de utsätts för värme under kortare tid. Utöver detta har W&H även utvecklat en miljövänlig snabbcykel för oförpackade instrument som gör det möjligt att utföra en fullständig autoklavering på endast 13 minuter. Detta innebär att Assistina 3x3 och Lisa tillsammans har möjlighet att ha instrumenten färdiga för användning till nästa patient igen på en rekordtid på bara 19 minuter totalt och personalen har mer tid över för professionell tandvård till sina patienter.

Service och sterilisering av instrument på bara 19 minuter
Service och sterilisering av instrument på bara 19 minuter
Tillförlitligt spårbarhetssystem med en fjärrövervakningsfunktion
Tillförlitligt spårbarhetssystem med en fjärrövervakningsfunktion

Enkel navigering och spårbarhet

Cykeloptimering är en av tidsbesparingarna som de nya Lisa autoklaverna erbjuder men det är inte den enda; en innovativ pekskärm i färg med självförklarande symboler och ett enkelt gränssnitt gör också navigeringen snabb och enkel. Inställning av program, dokumentation av last och godkännande av den sterila cykeln är nu bara en fråga om att trycka på ett par knappar och personalen behöver minimal utbildning i användning av Lisa autoklaven. Med sin automatiska dokumentation, spar Lisa in ytterligare ett arbetssteg som normalt tar upp avsevärd tid när det utförs manuellt. Autoklaven sparar automatiskt hygienloggar på ett USB-minne utan att man behöver en dator eller extra programvara.

WiFi-anslutning ger ytterligare fördelar för användaren

W&H har även byggt in en WiFi-anslutning som ger ytterligare fördelar för användaren: med en Lisa mobilapp, kan nu steriliseringsprocesserna enkelt övervakas från en läsplatta eller smartphone i realtid och kan även sparas där. Tack vare ett omfattande, intelligent spårbarhetssystem och sitt breda utbud av valmöjligheter har även tandvårdsklinikerna möjlighet att utforma hygiendokumentation fritt för att passa deras behov. Tillsammans kan Assistina 3x3 och Lisa autoklaven erbjuda automatiserade rutiner och digitala gränssnitt för att skapa en användarvänlig, enkel och effektiv process för tillförlitlig instrumenthantering.

Sammanfattning

Framtiden för tandvårdskliniker ligger i automatisering och digitalisering. Datorstödda processer underlättar de dagliga arbetsuppgifterna, erbjuder tillförlitlighet och effektivitet samtidigt. Utrustning som Lisa och Assistina 3x3 bidrar till att skapa ett balanserat hygienarbetsflöde som spar resurser. Tillvarata dessa möjligheter och tandläkare och teamet kan spara värdefull tid, som de sedan kan ägna åt sina patienter. Detta ger positiva effekter på både patienttillfredsställelse och motivation för personalen.