Piezomed Instrument

Effektiva och atraumatiska

I W&H:s sortiment till Piezomed ingår olika instrument för bland annat benkirurgi, parodontologi och extraktion, för retrograd endodonti och för lateralt sinuslyft. Så snart du sätter i ett instrument i handstycket, känner Piezomed av det och ställer automatiskt in rätt effektklass. Detta underlättar inte bara driften utan ökar också säkerheten. Dessutom minskas risken för överbelastning av instrument och livslängden på dina instrument förlängs avsevärt!

 • Instrument för benkirurgi

  B1 (REF 05530100)

  B1
  B1
  B1
  • Fine-toothed saw for fine cuts, with little bone loss when harvesting bone blocks.
  Fråga pris

  B2R, B2L (REF 06958600, 05544400)

  B2R, B2L
  B2R, B2L
  B2R, B2L
  • Fine-toothed instrument for horizontal cuts, with little bone loss, in hard-to-reach areas. Right-curved and left-curved models available.
  Fråga pris

  B3 (REF 05542100)

  B3
  B3
  B3
  • Sharp instrument for modelling and contouring the bone surface, as well as for collecting bone chips.
  Fråga pris

  B4 (REF 05543800)

  B4
  B4
  B4
  • Sharp chisel for splitting the alveolar ridge.
  Fråga pris

  B5 (REF 05534500)

  B5
  B5
  B5
  • Sharp scraper for collecting bone chips and detaching bone flaps.
  Fråga pris

  B6, B7 (REF 07022500, 07022600)

  B6, B7
  B6, B7
  B6, B7
  • Special saw for fine and deep cuts in record time. Especially suitable for harvesting bone blocks, splitting the alveolar ridge, separating tooth roots and for root-tip resections.
  Fråga pris

  Instrument kit "Bone" (REF 07173100)

  Instrument kit "Bone"
  • Consists of:
   B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
  Fråga pris


  Instrument för lateralt sinuslyft

  S1 (REF 05542900)

  S1
  S1
  S1
  • Diamond-coated instrument for preparation of a bone flap for lateral sinus floor augmentation and for crown edge extensions.
  Fråga pris

  S2 (REF 05534700)

  S2
  S2
  S2
  • Instrument with diamond-coated ball for preparation of a bone flap for lateral sinus floor augmentation and for crown edge extensions.
  Fråga pris

  S3 (REF 05508200)

  S3
  S3
  S3
  • Instrument for gentle detachment of the Schneiderian membrane from the bone. The coolant film protects the Schneiderian membrane by means of three coolant openings.
  Fråga pris

  S4 (REF 05542300)

  S4
  S4
  S4
  • Instrument with rounded edges for atraumatic detachment of the Schneiderian membrane.
  Fråga pris

  S5 (REF 05542800)

  S5
  S5
  S5
  • Instrument with rounded edges for atraumatic detachment of the Schneiderian membrane.
  Fråga pris


  Instrument kit "SPECIAL" (REF 07173200)

  Instrument kit "SPECIAL"
  • Consists of:
   S1, S2, S3, S4, S5
  Fråga pris


  Instrument för extraktion

  EX1 (REF 06069300)

  EX1
  EX1
  EX1
  • Instrument for atraumatic tooth extraction to preserve the alveolar bone.
  Fråga pris

  EX2 (REF 06071100)

  EX2
  EX2
  EX2
  • Instrument for atraumatic tooth extraction to preserve the alveolar bone.
  Fråga pris

  Instrument kit "EX" (REF 07173500)

  Instrument kit "EX"
  • Consists of: EX1, EX2
  Fråga pris


  Instrument för retrograd endodonti

  R1D (REF 05975200)

  R1D
  R1D
  R1D
  • Straight, diamond-coated instrument for retrograde root canal preparation.
  Fråga pris

  R2RD (REF 05991000)

  R2RD
  R2RD
  R2RD
  • Slightly right-curved, diamond-coated instrument for retrograde root canal preparation.
  Fråga pris

  R2LD (REF 05999400)

  R2LD
  R2LD
  R2LD
  • Slightly left-curved, diamond-coated instrument for retrograde root canal preparation.
  Fråga pris

  R3D (REF 05998800)

  R3D
  R3D
  R3D
  • Angled, diamond-coated instrument for retrograde root canal preparation.
  Fråga pris

  R4RD (REF 06005000)

  R4RD
  R4RD
  R4RD
  • Strongly right-curved, diamondcoated instrument for retrograde root canal preparation.
  Fråga pris

  R4LD (REF 06004700)

  R4LD
  R4LD
  R4LD
  • Strongly left-curved, diamond-coated instrument for retrograde root canal preparation.
  Fråga pris

  Instrument kit "Endo" (REF 07173300)

  Instrument kit "Endo"
  • Consists of:
   R1D, R2RD,R2LD, R3D, R4RD, R4LD
  Fråga pris


  Instrument för parodontologi

  P1 (REF 06067700)

  P1
  P1
  P1
  • For removing concretions in the subgingival region. Ideal for treatment of deep, periodontal pockets.
  Fråga pris

  P2RD (REF 06061700)

  P2RD
  P2RD
  P2RD
  • Right-curved, diamond-coated tip for periodontal debridement. Especially suitable for open root planing.
  Fråga pris

  P2LD (REF 06061800)

  P2LD
  P2LD
  P2LD
  • Left-curved, diamond-coated tip for periodontal debridement. Especially suitable for open root planing.
  Fråga pris


  Instrument kit "Paro" (REF 07173400)

  Instrument kit "Paro"
  • Consists of:
   P1, P2RD, P2LD
  Fråga pris


  Preparation of the implant site and crestal sinus lift

  I1 (REF 07786800)

  I1
  I1
  I1
  • Diamond-coated instrument with depth marks for pilot preparation with the correct axial alignment
  Fråga pris

  Z25P (REF 07785600)

  Z25P
  Z25P
  Z25P
  • Diamond-coated instrument for expansion of the pilot hole (up to a diameter of 2.5 mm) in the cortical area
  Fråga pris

  I2A, I2P, I3A, I3P (REF 07797800, 07788800, 07885600, 07887000)

  I2A, I2P, I3A, I3P
  I2A, I2P, I3A, I3P
  I2A, I2P, I3A, I3P
  • Instruments for gradual preparation of the implant bed (2 to 3 mm) up to the desired depth
  Fråga pris

  Z35P (REF 07980600)

  Z35P
  Z35P
  Z35P
  • Diamond-coated instrument for expansion of the pilot hole (up to a diameter of 3.5 mm) in the cortical area
  Fråga pris

  I4A, I4P (REF 07889400, 07889500)

  I4A, I4P
  I4A, I4P
  I4A, I4P
  • Instruments for preparation of the implant bed (4 mm) up to the desired depth
  Fråga pris

  Z35P (REF 07980600)

  Z35P
  Z35P
  Z35P
  • An instrument which is diamondcoated on the front face with internal coolant supply for preparing the base of the sinus and for lifting the Schneiderian membrane using a cooling medium
  Fråga pris

  Instrument kit "Implant/Crestal A" (REF 07997090)

  Instrument kit "Implant/Crestal A"
  • Consists of:
   I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P
  Fråga pris

  Instrument kit "Implant/Crestal P" (REF 07997110)

  Instrument kit "Implant/Crestal P"
  • Consist of
   I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P
  Fråga pris

  Download Area