Profylax & Parod

Produktöversikt

Proxeo Luftscaler

Snabb, skonsam och kraftfull

W&H:s luftscaler är det perfekta hjälpmedlet för avlägsnande av deposit både supra- och subgingivalt. Luftscalern passar varje turbinanslutning och är därmed klar att använda utan krångliga installationer. Vi erbjuder även spetsar som passar alla typer av atraumátiska patientbehandlingar.

Piezo Scaler

Scaling has never been so comfortable and easy

The W&H piezo scaler with the W&H tips offers you perfect support in the removal of supragingival calculus, plaque and subgingival concretions. The W&H range of tips covers a wide range of applications and facilitates treatment of the patient.

Proxeo Aura Air Polishing System

Happy patient. Happy professional.

The Proxeo Aura Air Polishing System is a real all-rounder. Soft deposits and stains can be removed thoroughly and efficiently without changing the handpiece. The powders, handpiece and spray heads work together perfectly and allow thorough and atraumatic supragingival and subgingival cleaning.

Puts och polering

Proxeo Twist Trådlös

Den nya trådlösa och ergonomiska putsvinkelstycket, Proxeo Twist, med trådlös fotkontroll och engångskoppar från Young.

Tillbehör & Förbrukning

{{ foundItemsLength }} Tillbehör & Förbrukning