Endodonti

Produktöversikt

Hand- och vinkelstycken

Mekaniska endosystem – snabba, säkra och effektiva

W&H:s endosystem ger de bästa förutsättningarna för säker och exakt rotkanalspreparation.

Piezo Endo Tips

By professionals for professionals

Special applications such as the removal of broken-off root canal instruments or the flushing of root canals require the expertise of specialists. The W&H portfolio includes the special piezo Endo tips for exactly this type of operation and helps you to achieve optimal results for your patients.

Tillbehör & Förbrukning

{{ foundItemsLength }} Tillbehör & Förbrukning