Sterilisering, hygien & skötsel

Produktöversikt

Autoklaver

Skräddarsydd precision och perfektion

Fuktig värme i form av mättad ånga under tryck är i särklass det mest tillförlitliga mediet känt för att förstöra alla former av mikrobiellt liv. Därför rekommenderar W&H ångautoklaverna Lisa, Lara och Lina.

Diskdesinfektorer

Safe and visible cleaning and disinfection results for dental instruments

The thermal washer disinfectors Teon and Teon + enable you to achieve safe, visible cleaning and disinfection results for dental instruments.

Smörj- & rengöringsapparater

Bra underhåll ger instrumenten längre livslängd

Korrekt rengöring och smörjning är avgörande för bästa prestanda och lång livslängd av dentalinstrument.

Vattenreningsapparater

Ultrarent vatten för alla system

Högkvalitets demineraliserat vatten garanterar konsekvent optimal prestanda och förlänger livslängden på din autoklav och dina instrument.

Förpackning

Säker förpackning för sterilt gods

Steriliteten garanteras bara så länge förpackningen är hermetiskt tillsluten och skyddar produkten inuti från omgivningen. Svetsarna Seal2 och SealVal2 samt förpackningsmaterialet EliReel garanterar den idealiska förpackningen för säker sterilisation och bevarad sterilitet.

Tillbehör

för hygien, underhåll och sterilisering av era instrument

Tillbehör & Förbrukning

{{ foundItemsLength }} Tillbehör & Förbrukning