DAC Universal

Sex diskade, smorda samt höggradigt rena instrument
på bara 16 minuter!

DAC Universal är en mycket uppskattad och effektiv maskin på dagens moderna tandläkarpraktiker. Den diskar, smörjer och autoklaverar sex stycken instrument på 16 minuter.

Sterilisering, Hygien & Skötsel

Sterilisering, Hygien & Skötsel

Systemöversikt

 • DAC Universal

  DAC Universal

  DAC Universal är en mycket uppskattad och effektiv maskin på dagens moderna tandläkarpraktiker. Den diskar, smörjer och autoklaverar sex stycken instrument på 16 minuter. Kan användas till alla instrumentfabrikat på marknaden. DAC Universal förenklar hanteringen av hand- och vinkelstycken avsevärt.

  Använd DAC Universal tillsammans med NitraDem vattensystem och spara både tid och pengar. NitraDem är ett vattensystem specialtillverkat för DAC som gör att man har automatisk påfyllning av vatten via filter. Smidigt och enkelt!

  Fördelar i korthet

  • Rengör, smörjer och autoklaverar sex handstycken och turbiner på 16 minuter
  • Garanterar högsta hygiennivå på din klinik
  • Eliminerar risken för felaktig hantering under förberedelse och underhåll av instrumenten
  • Garanterar optimalt underhåll av handstycken och turbiner
  • Hjälper er att överföra era resurser från manuellt rutinarbete till patienttid istället
  • Ser till att instrumenten alltid smörjs med korrekt mängd smörjmedel

  En cykel omfattar:

  Intern rengöring

  Intern rengöring

  Steg 1 Läckagetest
  Steg 2 Intern rengöring: de interna kanalerna sköljs med vatten
  Smörjning

  Smörjning

  Steg 3 Smörjning: drivkanalerna smörjs
  Extern rengöring

  Extern rengöring

  Steg 4 Extern rengöring: instrumenten rengörs med hjälp av pulstvätt
  Steg 5 Varmtvätt: ånga värms upp till 107 °C
  Steg 6 Uppvärmning: upp till 134 °C
  Steg 7 Sköljning: mättad ånga tvingas genom instrumenten
  Sterilisering

  Sterilisering

  Steg 8 Sterilisering: 3 minuter vid 134 °C
  Steg 9 Sköljning
  Steg 10 Torkning
  Steg 11 Locket öppnas lite
  Steg 12 Locket öppnas helt efter en tryckning på knappen “C”

  Nytt magasin

  Nu har vi även magasin så du kan smittrena dina EMS handstycken.

  DAC Universal

  DAC Universal, exkl. adaptrar

  DAC Universal
  REF 729026


 • DAC Universal

  SPECIFIKATIONER
  Vattenkvalitet: demineraliserat eller destillerat vatten under 3 μS    
  Strömförbrukning:  1100 W. (vid 230V AC)
  Vattentankens kapacitet: 2.0 l.
  Oljeflaskans kapacitet: 0,2 l.
  Maskinens bredd: 36 cm.
  Maskinens djup: 37 cm.
  Maskinens totala höjd (öppen): 60 cm.
  Maskinens totala höjd (stängd): 35 cm.
  Nätförsörjning: 90-120V AC / 190-240V AC

  INSTALLATION – FÖLJANDE INSTALLATIONER ÄR NÖDVÄNDIGA
  Tryckluft
  Avlopp
  Strömförsörjning

  PROGRAM
  134 °C, 3 min. sterilisering (standardprogram, total behandlingstid: 12 min.)
  134 °C, 3 min. sterilisering (program för inslagna instrument, total behandlingstid: 22 min.)
  121 °C, 15 min. sterilisering (milt program, total behandlingstid: 24 min.)
  134 °C, 18 min. sterilisering (standardprogram, total behandlingstid: 27 min.)