DAC Universal

Sex diskade, smorda samt höggradigt rena instrument
på bara 16 minuter!

DAC Universal är en mycket uppskattad och effektiv maskin på dagens
moderna tandläkarpraktiker. Den diskar, smörjer och autoklaverar sex stycken
instrument på 16 minuter.


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
BioHorizons

Hitta depå

din dentaldepå
35244 Alabama Birmingham

BioHorizons

  • 2300 Riverchase Center, 35244 Alabama Birmingham