DAC Universal

Sex diskade, smorda samt höggradigt rena instrument
på bara 16 minuter!

DAC Universal är en mycket uppskattad och effektiv maskin på dagens
moderna tandläkarpraktiker. Den diskar, smörjer och autoklaverar sex stycken
instrument på 16 minuter.


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
W&H IMPEX INC.

Hitta depå

din dentaldepå
N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada

W&H IMPEX INC.

  • 6490 Hawthorne Drive, N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada