Piezomed

O t r o l i g t – skär genom ben som smör. 
Dr. Ulrich Fürst,
Specialist i oralkirurgi

En ny kraft inom benkirurgi

Piezomed ger dig alla fördelarna med nyskapande ultraljudsteknik direkt i handen. Högfrekvens mikro-vibrationer ger dig en skärförmåga som har en otrolig precision. Med den så kallade kavitationseffekten blir operationsområdet nästan helt blodfritt.

Oral Surgery & Implantology

Oral Surgery & Implantology

System Overview