Piezomed

En ny kraft inom benkirurgi

Piezomed ger dig alla fördelarna med nyskapande
ultraljudsteknik direkt i handen. Högfrekvens mikro-
vibrationer ger dig en skärförmåga som har en otrolig
precision. Med den så kallade kavitationseffekten blir
operationsområdet nästan helt blodfritt.

O t r o l i g t – skär
genom ben som smör.

Dr. Ulrich Fürst,
Specialist i oralkirurgi

Rapporter & Studier

Tillbehör & Förbrukning

  1   Tillbehör & Förbrukning
Global Dental Shop

Hitta depå

din dentaldepå
20036 District of Columbia Washington

Global Dental Shop

  • 1426 21st., NW, Second Floor,, 20036 District of Columbia Washington