Piezomed Instrument

Effektiva och atraumatiska

I W&H:s sortiment till Piezomed ingår olika instrument för bland annat benkirurgi,
parodontologi och extraktion, för retrograd endodonti och för lateralt sinuslyft.

Så snart du sätter i ett instrument i handstycket, känner Piezomed av det och ställer
automatiskt in rätt effektklass. Detta underlättar inte bara driften utan ökar också
säkerheten. Dessutom minskas risken för överbelastning av instrument och
livslängden på dina instrument förlängs avsevärt!


Tillbehör & Förbrukning

Relaterade produkter

  1   Tillbehör & Förbrukning
W&H IMPEX INC.

Hitta depå

din dentaldepå
N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada

W&H IMPEX INC.

  • 6490 Hawthorne Drive, N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada