Forskningslaboratorium för små upptäckare

När har även de allra yngsta barnen chansen att forska och upptäcka och det kan de göra på "Upptäcktshörnan". Syftet med det populära forskningslabbet, som nu arbetar tillsammans med 28 förskolor över hela Salzburg, är att väcka och främja ett naturligt intresse för barn inom vetenskapen. Med över 70 spännande experiment, som har sammanställts i en praktisk guide, erbjuder "Upptäcktshörnan" även de yngsta av barnen en möjlighet att upptäcka fenomen från vår miljö genom lek och experiment under sakkunnig ledning.

Vetenskapligt utbildningsseminarium på W&H:s huvudkontor i Bürmoos
Vetenskapligt utbildningsseminarium på W&H:s huvudkontor i Bürmoos

Det unika konceptet har utvecklats av Bernadette Unger (gymnasielärare inom vetenskap samt förskolelärare), Dr Konrad Steiner (vetenskapslärare vid en yrkesskola) och Dr Gunther Seidl (pensionerad kemist). Sedan tog det Grödigbaserade medicinteknikbolaget Tecan upp konceptet och började stödja dem år 2010. Sedan årets början har familjeföretaget W&H Dentalwerk i Bürmoos GmbH varit huvudsponsor. Det första vetenskapliga utbildningsseminariet för förskolelärare, som ägde rum på W&H:s huvudkontor den 30 mars 2016 markerade den officiella starten av ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter samt vidareutveckling av konceptet "Upptäcktshörnan".

Fokus för "Upptäcktshörnan" är på att låta barnen testa och experimentera med de olika naturlagarna under sakkunnig ledning. Utgångspunkten för detta är det faktum att barn är naturliga forskare och upptäckare. Skolämnen som matematik, fysik och IT kommer att bli naturligt för de barn som har sysslat med vetenskap i tidig ålder.

Undersökning av vetenskapliga frågor med hjälp av alla sinnen (Foto: Chris Hofer)
Undersökning av vetenskapliga frågor med hjälp av alla sinnen (Foto: Chris Hofer)
Ordentliga instruktioner gör det möjligt för experimenten att genomföras på ett roligt och pedagogiskt sätt
Ordentliga instruktioner gör det möjligt för experimenten att genomföras på ett roligt och pedagogiskt sätt

Upptäcktshörnan gör det möjligt för barn att lära sig allt om vetenskap med hjälp av lek, experiment och spel. W&H Dentalwerks VD Peter Malata förklarar; "Ung teknisk talang är en viktig framgångsfaktor för W&H. - Om vi, i egenskap av ett industriellt företag, behöver nya tekniska talanger, måste vi också gå in och göra något för att aktivt främja det. Malata tillägger, - Tillsammans med kommunen Bürmoos, har W&H redan bidragit till förskolor i Bürmoos med ett finansiellt stöd som krävs för att inrätta ett "Upptäcktshörnan". I grannkommunen Lamprechtshausen har även Dentaltillverkaren gått samman med företaget Sigmatek GmbH & Co KG samt kommunen Lamprechtshausen för att etablera ett forskningslabb för förskolor även där. W&H har varit huvudsponsor av Upptäcktshörnan sedan början av 2016 och bidragit med en systematisk vidareutveckling av projektet samt ett utbyte av värdefulla pedagogiska metoder och koncept som utgör fokus för W&H:s verksamhet.

Det första vetenskapliga seminariet

Flitig forskning och experiment var i fokus för det första vetenskapsutbildningseminariet för förskolelärare, som ägde rum på W&H:s huvudkontor den 30 mars 2016. Omkring 30 intresserade deltagare var med och arbetade inom områdena biologi, fysik och kemi tillsammans med Bernadette Unger, Dr Gunther Seidl samt andra experter. Förutom barnvänliga möbler i hög kvalitet hade de även en praktisk guide som innehåller mer än 70 experiment till hands, samt forskningslabbutrustning. Från klibbigt björnlim till en soldriven vattenvärmare och en höjdmätare, Upptäcktshörnan ger möjligheten att uppleva och lära sig mycket om naturlagarna, material, kemiska förhållanden och tekniska frågor.

Elli, forskarekorre, maskot för projektet
Elli, forskarekorre, maskot för projektet

Under W&H seminariet kunde de dela erfarenheter med varandra och ta fram metoder för att framgångsrikt överföra kunskap. Interaktiva utbildningar hölls där deltagarna fick värdefulla instruktioner om hur man gör experiment på ett roligt och pedagogiskt sätt för barn. Att förstå samband och väcka barns intresse för vetenskapliga ämnen utanför den typiska klassrumsmiljön var i fokus.

W&H huvudsponsor för Upptäckshörnan
Från vänster till höger: Dr Gunther Seidl, Dr Konrad Steiner Bernadette Unger, Daniela Malata, Peter Malata, Dr Michael Reiter

"Studier visar att barn som introduceras till vetenskap i tidig ålder kan redan då få överraskande insikter och utveckla häpnadsväckande väluttänkta strategier", förklarar Bernadette Unger. Upptäcktshörnan gör att även de yngsta av barnen kan genom lek lära sig hur spännande det kan vara att upptäcka saker och forska. W&H:s VD Peter Malata betonade att adekvat tillgång till "MINT" ämnen saknas i skolan. Målet är att använda lämpliga metoder för att se till att vi inte skyggar från dessa ämnen i framtiden. Som ny huvudsponsor för Upptäcktshörnan, vill W&H ge ett viktigt bidrag till att väcka barns entusiasm och nyfikenhet inför vetenskapen i framtiden.