Daniel Rulli på W&H Nordic fick ta emot Svenska Hygienpriset 2016

Daniel Rulli fick ta emot Svenska Hygienpriset 2016 av SFVH
Priset delades ut av Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen. (Bild: SFVH)

Daniel Rulli, Produkt- & Servicechef på W&H Nordic AB, fick äran att ta emot Svenska Hygienpriset 2016 för att han under flera år gjort utomordentliga insatser för att öka hygienstandarden inom tandvården och därigenom bidragit till en ökad patientsäkerhet. Han har med sitt genuina kunnande bidragit till att bygga nätverk mellan såväl privat som offentlig tandvård i Sverige och Norden. Daniel har med sina uppskattade föreläsningar och sin entusiasm förmedlat kunskap om hygieniska krav för att uppfylla standarder och normer inom tandvårdens verksamheter.


Prisceremoni

Under en prisceremoni med galamiddag på Aros Congress Center i Västerås fick Daniel ta emot utmärkelsen från Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) med ett certifikat som har undertecknats av erkända experter såsom Folkhälsomyndigheten och det överlämnades av generaldirektören på Socialstyrelsen, Olivia Wigzell, vilket var en stor ära för Daniel Rulli.


Syftet med Svenska Hygienpriset

Syftet med Svenska Hygienpriset är att öka medvetenheten om vikten av att tillämpa goda hygienrutiner. Det delas ut årligen under Hygiendagarna. Svenska Hygienpriset tillfaller organisation, företag, arbetsplats eller enskild person som gjort betydande insatser inom hygienområdet inom vård, omsorg, tandvård eller veterinärmedicin, inklusive deras serviceverksamheter.

Svensk Förening för Vårdhygien (SFVH) är ett forum för personer med professionellt intresse för att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning inom vård, omsorg, tandvård och veterinärmedicin samt för infektionsepidemiologi, desinfektion och sterilisering inom vårdsektorn och för sådana medicintekniska produkter som kan medföra infektionsrisk. Föreningen har ca 550 medlemmar.

Priset är ett betydande erkännande av experter inom hygiensektorn och är en viktig signal till den nordiska marknaden. Tack vare utomordentliga insatser av Daniel Rulli och W&H Nordic kan tandvårdspersonal få tillgång till "state-of-the-art" kunskap och omfattande support samt få tillgång till högsta kvalitetsstandarder inom tandhygien.