W&H Nordic AB - Försäljnings- och leveransvillkor

Sista uppdateringen: 12.04.2019


Priser

Alla priser är angivna i SEK exklusive mervärdesskatt. Utöver angivet pris för varan, debiterar W&H Nordic AB kostnader för frakt och försäkring.


Leverans

Avtalad leverans sker enligt Incoterms 2010 (frakt debiteras kunden), om ej annat avtalats. I övrigt gäller allmänna bestämmelser IML 2000.


Försäkring

W&H Nordic AB förbinder sig att hålla levererad vara försäkrad under transport till av kunden angiven leveransadress.


Äganderättsförbehåll

Levererad vara förblir W&H Nordic AB:s egendom, till dess full betalning för varan är erlagd. Accept eller annan förbindelse anses icke som betalning, förrän den är helt inlöst.


Retur av vara

Gäller inom 14 dagar för produkt som ej tagits i bruk och som returnerats i originalförpackning. När produkten kommit W&H Nordic tillhanda sker kreditering. Returer sker med betald frakt till W&H Nordic AB. Efter överenskommelse med W&H Nordic AB så kan produkter returneras även efter 14 dagar, dock sker då en kreditering med 15% avdrag. För specialbeställda produkter, vilka vi normalt inte lagerhåller kan vi ej ta i retur.


Reklamationer

Transportskador eller förluster skall av köparen (godsmottagaren) anmälas till ansvarigt transportföretag inom 7 dagar. Övriga reklamationer rapporteras till W&H Nordic AB inom 5 dagar.


Garanti

Garanti på W&H Nordic AB:s produkter lämnas under 12, 24 eller 36 månader beroende på produkt, se vidare bruksanvisning. Garantin omfattar arbetstid vid tillverknings- eller materialfel inklusive utbyte av felaktiga detaljer, exklusive emballage och frakter till W&H Nordic AB eller reskostnader för tekniker. För att garantin ska gälla skall produkterna brukas och skötas i enlighet med W&H Nordic AB:s anvisningar.

Samtliga garantireparationer utföres av W&H Nordic AB.