W&H zasilany przez ponad 1 800 paneli fotowoltaicznych

W&H Dentalwerk jest głęboko zaangażowany w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości kompleksu budynków w Bürmoos. Najnowsza, ekologiczna technologia
i odnawialne źródła energii są kluczowymi komponentami usprawnień wdrażanych
w naszych obiektach. Systemy fotowoltaiczne, zainstalowane na dachach nowopowstałych hal, stanowią duży krok w kierunku osiągnięcia dodatniego bilansu energetycznego.

Phillip Wersinger i Daniela Reidl w każdym momencie służą danymi dotyczącymi nowego systemu  PV.
Phillip Wersinger i Daniela Reidl w każdym momencie służą danymi dotyczącymi nowego systemu PV.

W&H generuje zieloną energię elektryczną na potrzeby obiektów zlokalizowanych w Bürmoos. Zawdzięcza to nowemu systemowi fotowoltaicznemu, na który składa się około 1 800 paneli produkujących 536 kWp energii. „W minionym roku wygenerowaliśmy energię wystarczającą do zasilenia przez rok 190 czteroosobowych gospodarstw domowych”, tłumaczy kierownik projektu PV, Phillip Wersinger. Energia solarna produkowana przez W&H pokrywa 10% zapotrzebowania zakładu nr 2. Nowy system „doładował” profil ekologiczny spółki i stanowi wkład do długoterminowej strategii w zakresie klimatu i energii Salzburga.

Około 1 800 paneli na dachu zakładu nr 2 generuje 536 kWp energii.
Kierownik projektu PV, Phillip Wersinger, jest dumny z zielonej energii dostarczanej przez ten nowoczesny system.

Ochrona środowiska stanowi istotną część wielu inicjatyw i działań podjętych przez spółkę na rzecz zrównoważonego rozwoju. „Wdrażamy różnorodne środki w biznesie by pomagać chronić środowisko i oszczędzać zasoby. Jest to naszą myślą przewodnią także przy wdrażaniu usprawnień w obiekcie,” tłumaczy Daniela Reidl, kierownik projektu odpowiedzialna za rozwój obiektu. Dla przykładu, systemy sprężonego powietrza i wentylacji w dziale produkcji W&H działają z wykorzystaniem odzysku ciepła, a materiały takie jak metal są używane
w sposób, który oszczędza zasoby, dzielone wg rodzaju, utylizowane i ponownie wykorzystywane. Kolejnym przykładem jest zarządzanie odpadami, możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu załogi. Zapobieganie tworzeniu odpadów i ich oddzielanie stały się zwyczajem obowiązującym w całym przedsiębiorstwie.

W&H podejmuje ważne kroki w kierunku zrównoważonego działania, wdrażając rozwiązania zarówno w zakresie zaopatrzenia w energię i efektywnego wykorzystania zasobów,
jak i w zakresie ochrony środowiska. Nowy system fotowoltaiczny jest tu kolejną cegiełką. A wiele małych kroków może zaowocować dużymi zmianami – mającymi pozytywny wpływ na całe społeczeństwo, na kraj, a także na konkurencyjność spółki.

W&H „doładowuje” swój profil ekologiczny nowym systemem fotowoltaicznym w Bürmoos.
W&H „doładowuje” swój profil ekologiczny nowym systemem fotowoltaicznym w Bürmoos.