Print

Drukarka igłowa do sterylizatora Lisa

Proces sterylizacji składa się z kilku etapów, którego istotną częścią
jest właściwa sterylizacja a następnie przechowywanie sterylnych produktów.
Archiwizowanie raportów o cyklach sterylizacji
jest integralną częścią wymogów zachowania higieny. Print zapewnia możliwość śledzenia przebiegu sterylizacji.