Autoklawy Lisa

Niesamowita wewnątrz i na zewnątrz

Autoklawy Lisa - stworzone z myślą o najwyższych wymaganiach. Niezwykle przyjazny dla Użytkownika system EliSense - wzrokowej informacji o statusie autoklawu przy pomocy kolorowych diod LED oraz wyświetlaniem porad na wyświetlaczu. Niesamowita pełna identyfikacja sterylizowanego wsadu aż od pojedynczego instrumentu lub zestawu narzędzi dzięki systemowi EliTrace. Niespotykana wydajność dzięki opatentowanej technologii Eco Dry + skracającej całkowity czas sterylizacji.

Sterilization, Hygiene & Maintenance

Sterilization, Hygiene & Maintenance

System Overview

Lisa