Minerale de conflict

Acordăm întreaga noastră atenție reglementărilor naționale, europene și internaționale privind standardele etice, sociale și de mediu.
Prin strategia sa de achiziții, W&H sprijină eforturile internaționale de interzicere și control a extracției și comerțului cu minerale provenite din Republica Democratică Congo (RDC) și din țările învecinate de către grupuri armate ilegale.

Minerale de conflict