Den nya LISA autoklaven från W&H

Snabb, användarvänlig och säker spårbarhet

I fokus: effektiv autoklavering och moderna hygienkoncept inom dentalbranschen. Den modernaste tekniken är efterfrågad och med W&H:s nya autoklav Lisa har du en högkvalitetsautoklav med högsta effektivitet. Lisan har ett snabbprogram för klass B-cykler, en intuitiv meny för enkel hantering och ett unikt system för realtidsmonitoring av autoklaveringscyklerna via WiFi. Användarna kan dra nytta av effektiv tidsplanering och användarvänliga menyer samt högsta säkerhet.

Den nya LISA autoklaven från W&H
Effektiv autoklavering av dentalinstrument

Nya enkla menyer

Lisa har ny touchscreen färgdisplay med ett ikonsystem som är utformat för att vara lätt att förstå och därmed göra det dagliga arbetet enklare och effektivare. Med hjälpknappen hittar du lätt rätt om du kör fast. Personalen behöver ingen omfattande utbildning för att hantera hygienrutinerna och med nya 3D-animationer direkt på displayen ser man steg för steg hur skötsel och underhåll ska göras. Det är lätt att göra rätt!

Snabba klass B-cykler tack vare Eco Dry-teknik

Med den nya Lisan optimeras cykeltiden. Den patenterade avancerade Eco Dry-tekniken anpassar torktiden efter mängden gods. Detta gör inte bara att cykeln blir kortare, det ökar även livslängden på dina instrument och optimerar elförbrukningen. För större kliniker med höga volymer att autoklavera kan mycket tid sparas. Med vår nya Lisa kan du köra ett klass B-cykelprogram för 2 kg gods och få dem helt torra på endast 30 minuter. Automatisk anpassning av torktiden styrt efter mängden gods minskar tiden då instrumenten exponeras för värme vilket är bättre för dess livslängd. Då elförbrukningen sjunker ser vi Lisa som "det gröna valet".

Lisa har även ett extremt snabbt program för oförpackade instrument också, instrumenten kan vara klara att använda på endast 13 minuter!

WiFi anslutning och en mobilapp för realtidsövervakning

Spårbarhet på ett effektivt sätt! Den nya Lisan har ett omfattande system för spårbarhet anpassat efter kundernas behov. Nya funktioner och valmöjligheter ger helhetstäckande och automatisk autoklaveringdokumentation. Med det integrerade USB-uttaget sparas automatiskt cykeldata utan ytterligare program, utrustning eller kablar på ett 8 gigabyte USB-enhet.

Spara cykelrapporter på USB-enhet, enkelt och smidigt!
Spara cykelrapporter på USB-enhet, enkelt och smidigt!
Lisa Mobilapp
Med Lisas mobilapp har du koll på upp till 4 Lisa autoklaver samtidig

100% spårbarhet är extremt viktigt på dagens tandläkarpraktiker. Här kan du läsa mer om hygienrutiner. Med den nya W&H Lisa-appen har du full koll på spårbarheten på ett modernt och flexibelt sätt.

Ergonomi: ny intern och extern design

Enkel vattenpåfyllning med inbyggd tratt.

Manuell påfyllning och tömning behövs inte längre. Tack vare de ställbara främre fötterna, kan Lisa installeras på smala bänkarna med minst 45 centimeters djup.

Tack vare Lisas optimerade interna luftcirkulation och den praktiska utformningen, kan Lisa numera byggas in i ett skåp. Den kan därmed enkelt byggas in i den befintliga inredningen på kliniken.