Assistina 3x3 – en klass för sig

I egenskap av den första europeiska tillverkaren av mekaniskt drivna hand- och vinkelstycken, började W&H att skapa trender redan under de första åren av sin 125-åriga historia. Världsnyheten, ett universalhandstycke med en justerbar huvudvinkel som gav hög flexibilitet och optimal åtkomst till behandlingsområdet markerade början på en rad framgångar inom produktutveckling. Den följdes av ett stort antal patenterade system, ett resultat av intensiv forskning och utveckling.

Med utvecklingen av Assistina smörj- och rengöringsenhet blev W&H, år 1992, den första tillverkaren att erbjuda en innovativ och automatisk lösning för mekaniska instrument. Det fick stor uppmärksamhet för att den var enkel att använda och dessutom väldigt kostnadseffektiv. Medan andra tillverkare endast erbjöd instrumentunderhåll med hjälp av en oljespruta eller oljekanna, var den nya W&H-produkten den första med helautomatisk oljedosering och fullständig rengöring av vätskekanalerna på instrumenten.

Assistina (1992)
Assistina
underhåll för mekaniska instrument år 1992
Perfekt rengöring invändigt och utvändigt
Ny produktgeneration Assistina 3x3:
helautomatisk, snabb & validerad process

Det mest avancerade hygienkonceptet

Det konsekventa användandet av state-of-the-art teknologi och ett nära samarbete med slutanvändarna fick W&H att nå ännu en milstolpe när det gäller instrumentunderhåll under år 2013: den nya produktgenerationen Assistina 3x3 lanserade den första enheten på marknaden som erbjöd automatisk intern och extern rengöring samt smörjning av turbiner och hand- och vinkelstycken. Mellan ett och tre instrument kan rengöras och smörjas per cykel. Den korta reningscykeln som varar cirka sex minuter ger perfekta rengöringsresultat. Efter efterföljande autoklavering med Lisa autoklavens snabbcykel, är instrumenten tillgängliga igen för tandläkaren efter totalt bara 20 minuter, rengjorda, smorda och autoklaverade. Detta gör det möjligt för tandvårdskliniker att ha betydligt kortare och validerade rengöringsprocesser samt ger dem ett optimalt stöd i genomförandet av det mest avancerade hygienkonceptet.


Hygien på tandvårdskliniker kommer mer och mer in i offentlighetens ljus och upptar en allt större del av arbetsdagen inom modern tandvård. Syftet av tillverkaren är således att göra effektiva och pålitliga lösningar tillgängliga, för att på bästa sätt stödja tandläkare och även att hjälpa dem att uppfylla de juridiska krav som finns idag. Tack vare intensiv forskning och utvecklingsarbete, har W&H kunna erbjuda innovativa lösningar gång på gång och de har spelat en viktig roll i utformningen av den tekniska utvecklingen på moderna tandvårdspraktiker.

Tekniska framgångar från år 1890 till och med idag


W&H har fokuserat på krav och önskemål från kunder i 125 år. Idag finns det många innovationer som är synonymt med W&H och fortfarande präglar den tekniska utvecklingen av modern tandvård.