Två kirurgiska enheter på en cart

Den mobila kirurgiutrustningen

Till den nya Implantmed och Piezomed från W&H finns nu en ny cart - som även passar utmärkt med den trådlösa fotpedalen. "Single Point of Operation" - allt på ett och samma ställe för oral kirurgi och implantat ger ett flexibelt och effektivt arbetsflöde. Tandläkaren kan välja position för sitt arbete utan störande kablar och båda enheterna kan lämpligen styras med den nya fotpedalen. Dessutom är det mer hygieniskt vilket underlättar arbetet för hela teamet.

Två kirugienheter på en cart

W&H Implantmed plus W&H Osstell ISQ modulen

W&H Osstell ISQ-modulen, som används för mätning av implantatstabilitet, är en annan nyhet inom kirurgi/implantat. Den kan lätt och smidigt kopplas till Implantmed. I samband med vridmomentsmätning under implantering, är det även möjligt att bestämma den optimala laddningstiden baserat på vetenskapliga kriterier.

Implantmed är enkel och tydlig att använda. Allt som behövs är tre knapptryck på den moderna pekskärmen i glas för att byta till ett nytt implantatsystem. Förberedande protokoll kan anpassas snabbt och intuitivt för upp till sex tandläkare. Inställningar som används dokumenteras och sparas på ett USB per operation och implantatposition.

Mer information >W&H Piezomed

Piezomed behandlar bensubstans exakt och samtidigt väldigt effektivt. Mjukvävnad och nerver behandlas varsamt. Den atraumatiska instrumentdetekteringen och den effektiv belysningen som är en ring LED med 4 st LED, uppskattas mycket och underlättar arbetet avsevärt.

Mer information >