W&H stöder organisationen Mercy Ships

Fartyget Mercy Ships hjälper till med läke- och hälsovård, hjälpmedel för vård, samhällsutveckling och hållbar förändring i utvecklingsländer för att möta de omedelbara behoven och även de långsiktiga behoven för människor som lever i fattigdom eller nöd. Organisationens stöd är för närvarande inriktat på länderna längs Västafrikas kust.

Ett flytande sjukhus

Mercy Ships mål är att tillhandahålla snabb, praktisk och kostnadsfri hjälp till människor i världens fattigaste länder genom hälso- och läkevårdsprogram samt kirurgiska ingrepp. Med fartyget, som är världens största privata sjukhusfartyg - Africa Mercy - tar organisationen med frivillig medicinsk personal från hela världen till olika utvecklingsländer. De stannar vanligtvis på varje verksamhetsplats ungefär tio månader. Africa Mercy låg i hamn i Cotonou, Benin, från augusti 2016 till början av juni 2017.

Hur Mercy Ships arbetar

Mercy Ships erbjuder kostnadsfria operationer och diverse medicinska behandlingar, som till exempel oral- och maxillofacial kirurgi, oftalmologi, ortopedi, gynekologi och palliativ vård. På fartyget Mercy Ship finns det fem operationssalar och 82 sängar tillgängliga för olika behandlingar. Fartyget är konstruerat för en årlig kapacitet på upp till 7000 operationer. Dentalbehandlingar spelar också en stor roll. Bara vid det senaste besöket i Benin fick cirka 16 000 personer tandvård ombord på fartyget.

W&H hjälper till

Organisationen Mercy Ships håller för närvarande på att bygga ett till skepp för att stärka sin närvaro i utvecklingsländerna. W&H välkomnar detta steg och stöder det. Medan vår partner A-dec tillhandahåller dentalunits, levererar W&H hand- och vinkelstycken och annan utrustning som till exempel Alegra vinkelstycken och turbiner, Roto Quick-kopplingar och luftmotorer samt Assistina 301 plus. W&H har donerat dessa produkter för att aktivt stödja Mercy Ships hälsoprogram och för att göra det möjligt för personer som verkligen behöver det att få tillgång till omfattande tandvård.


Foto: Mercy Ships Germany e.V.