Aerozol: Kątnica przyspieszająca czy turbina?

Tobias Schwarz jest odpowiedzialny
w W&H za portfolio produktów stomatologii odtwórczej.
Wzrost powszechnej świadomości o roli aerozoli
w transmisji infekcji wywołał lawinę pytań. Jakiej kątnicy przyspieszającej używać w celu ograniczenia tworzenia się aerozoli? I wiele innych...

Czy turbiny powietrzne tworzą więcej aerozolu niż kątnice przyspieszające?

Ilość mgły wodnej pochodzącej od obu typów narzędzi jest w zasadzie taka sama. Kluczowa jest różnica prędkości obrotowej wiertła, która przekłada się na różnice w przyspieszeniu, jakie uzyskują krople wody po uderzeniu w wiertło, oraz na różnicę prędkości, z jaką porusza się powietrze w okolicy wiertła. Turbiny pracują z prędkością około 400 000 obr./ min. Prędkość kątnic przyspieszających to 200 000 obr./ min., czyli połowa prędkości turbiny. Przekłada się to na mniejszą intensywność rozprzestrzeniania się cząsteczek, co ma korzystny wpływ na ograniczenie narażenia otoczenia podczas zabiegu stomatologicznego na działanie aerozolu generowanego przez mgłę wodną. Dodatkowo, powietrze wydostające się z główki
turbiny – a które napędza rotor turbiny – zwiększa promień, w jakim rozchodzą się drobiny unoszące się wokół główki. W przypadku kątnic przyspieszających także i ten efekt zachodzi ale na znacząco mniejszą skalę. W turbinach W&H zastosowano rozwiązania techniczne, które skutkują mniejszym wypływem powietrza napędzającego rotor z główki turbiny w porównaniu
z innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami.

Jakie jest zastosowanie mgły wodnej (sprayu) w kątnicach przyspieszających?

Jakie jest zastosowanie mgły wodnej (sprayu) w kątnicach przyspieszających?

Procedury opracowania zęba przy użyciu kątnicy przyspieszającej wymagają właściwego chłodzenia obszaru kontaktu pomiędzy obracającym się narzędziem a zębem.
W szczególności ciepło generowane przy usuwaniu części struktury zęba mogłoby spowodować znaczne uszkodzenie jego żywych tkanek.
Z tego powodu, w idealnych warunkach, kątnice przyspieszające są wyposażone
w wielokanałowy system rozpylania wody z 3, 4 lub 5 punktów, który ukierunkowuje podawanie mgły wodnej na czubek wiertła. Dodatkowo, przy takim rozwiązaniu spray usuwa resztki z okolic części tnącej narzędzia, wspomagając jego zdolność preparacji.

Jakie jest zastosowanie mgły wodnej (sprayu) w kątnicach przyspieszających?

W jaki sposób spray wpływa na tworzenie się potencjalnie szkodliwego aerozolu?

Sam w sobie, spray wydostający się z główki kątnicy wychodzący z kątnicy nie stanowi żadnego ryzyka zakażenia, o ile jakość wody dostarczana do kątnicy z unitu jest kontrolowana.. Dopiero gdy spray wodny wchodzi w kontakt z pacjentem, może wchłonąć bakterie/wirusy i, po odbiciu się o którąkolwiek powierzchnię wewnątrz jamy ustnej, rozprzestrzenić się w formie skażonego aerozolu.

Dlaczego nie mogę po prostu wyłączyć powietrza używanego do mgiełki wodnej aby zmniejszyć powstawanie aerozolu?

Sam strumień wody nie miałby zdolności do prawidłowego schłodzenia wiertła pracującego
z dużymi prędkościami podczas opracowywania zęba.. Dlatego też, wraz z wodą podaje się powietrze, które mieszając się z wodą tworzy skuteczna mgłę chłodzącą. Dzięki większej zdolności zwilżania, jaką mają małe kropelki wody, zapewnia ona dużo lepsze chłodzenie – a to przekłada się na żywotność zębów pacjenta!