Entran

Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny z kątnicą

Entran - bezprzewodowy mikrosilnik z kątnicą, przeznaczony
do mechanicznego opracowywania kanałów korzeniowych
przy zastosowaniu rotacyjnych narzędzi kanałowych. Pozwala na delikatną, bezpieczną i precyzyjną preparację kanału korzeniowego,
niezależnie od zastosowanej techniki pracy.