W&H innovationsdag i Costa Rica

Mer än 45 gäster kom till W&H:s 28:e "Innovation Day" som ägde rum i slutet av februari i San José i Costa Rica. Liksom de senaste åren så hölls årets evenemang i en ganska exklusiv miljö - den här gången var Holiday Inn Hotell i Escazú värd. Här kunde tandläkarna ta reda på mer om innovativ ultraljudsteknik inom oralkirurgin i form av Piezomed kirurgiska enhet samt att de fick information om kraftfulla elmotorer och även utrustning som används för sterilisering av dentalinstrument.

W&H innovationsday i Costa Rica

Expertföreläsningar och specialerbjudanden

Oliver Goetzendorf, Area Manager för Latinamerika, presenterade produkterbjudanden från W&H, till exempel på det populära LED-ljuset, som finns i flera instrument och även den nya autoklaven. Detta följdes av en cocktailmottagning och gästerna kunde även testa produkterna vid en presentationsbänk som hade inrättats speciellt för tillfället. W&H har anordnat detta tillsammans med sin partner Implantec och vid detta tillfälle hade de möjlighet att ge besökarna några fantastiska specialerbjudanden, som endast erbjuds exklusivt en gång om året på innovationsdagen.

Ett par experter inom ämnet var även inbjudna som gästföreläsare för att ta upp aktuella kliniska ämnen. Ett väldigt uppskattat inslag som var i fokus under denna dag.

I år fick besökarna möjligheten att utveckla sina kunskaper genom att lyssna på en föreläsning av Dr Jairo Vargas, oralkirurg och universitetsprofessor i Costa Rica, i ämnet ultraljudsskirurgi. Under rubriken "Extracción de cordales con Piezomed?", gav Dr Vargas en demonstration av en extraktion av en visdomstand. Sedan presenterade Dr Lucas Gil möjliga tillämpningar med W&H:s EM-E6 elmotor och gav sedan publiken chansen att testa själva efter föreläsningen.

Dr Jairo Vargas
Dr Jairo Vargas
Fernando Gil (Implantec)
Fernando Gil (Implantec)
Dr Lucas Gil
Dr Lucas Gil

Liksom tidigare år blev W&H:s 28:e innovationsdag i Costa Rica en stor succé. Gästerna fick en utmärkt möjlighet att dela sina värdefulla erfarenheter och sin kunskap med varandra. Nästa "W&H innovationsdag" kommer att äga rum den 8 april 2016 i Guatemala City.