Assistina

Perfekt rengöring på insidan och utsidan

Nu kan du fokusera på det som verkligen är viktigt - dina patienter.
Den helautomatiska Assistina 3x3 tar hand om den tidskrävande processen
att förbereda dina turbiner, hand- och vinkelstycken m.m.
för autoklavering, från rengöring till smörjning.


  1   Tillbehör & Förbrukning
BioHorizons

Hitta depå

din dentaldepå
35244 Alabama Birmingham

BioHorizons

  • 2300 Riverchase Center, 35244 Alabama Birmingham