Assistina

Perfekt rengöring på insidan och utsidan

Nu kan du fokusera på det som verkligen är viktigt - dina patienter.
Den helautomatiska Assistina 3x3 tar hand om den tidskrävande processen
att förbereda dina turbiner, hand- och vinkelstycken m.m.
för autoklavering, från rengöring till smörjning.


  1   Tillbehör & Förbrukning
W&H IMPEX INC.

Hitta depå

din dentaldepå
N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada

W&H IMPEX INC.

  • 6490 Hawthorne Drive, N8T 1J9 Ontario Windsor, Canada