Assistina

Perfekt rengöring på insidan och utsidan

Nu kan du fokusera på det som verkligen är viktigt - dina patienter.
Den helautomatiska Assistina 3x3 tar hand om den tidskrävande processen
att förbereda dina turbiner, hand- och vinkelstycken m.m.
för autoklavering, från rengöring till smörjning.


  1   Tillbehör & Förbrukning
Global Dental Shop

Hitta depå

din dentaldepå
20036 District of Columbia Washington

Global Dental Shop

  • 1426 21st., NW, Second Floor,, 20036 District of Columbia Washington