Personanpassade program med Implantmed

Med ett antal olika tandläkare på praktiken och olika behandlingsformer är det en utmaning att anpassa de olika driftsinställningarna när man förbereder för en operation. Till exempel hastighet, vridmoment och kylmedelsmängd ska anpassas inför varje behandling.


Med den nya Implantmed kan skräddarsydda program lätt skapas för varje användare och för varje behandling som sedan permanent sparas i maskinen. När man förbereder för operation kan då tandsköterskan välja standardinställningar eller sparade program för tandläkaren som kommer att utföra operationen. Man kan även dölja program: såsom till exempel gängning eller implantatinstallation som kanske inte används av en oralkirurg. För kirurgen visas då bara de program som används, vilket underlättar urvalet. Pekskärmen kan användas enkelt och tillförlitligt även efter att ha täckt den med en steril film, vilket gör det möjligt att ändra parametrar utan att bryta den sterila kedjan. En särskilt praktiskt funktion är att man kan göra inställningar steglöst genom att dra en regel på skärmen, det är alltså inte längre nödvändig att trycka för varje ökat/minskat steg.


Ljuset styrs av motorn och är därför väldigt effektivt eftersom den kan belysa operationsområdet även om inte själva instrumentet är igång. Enheten kan även drivas via en trådlös fotpedal, vilket gör att man slipper kablar på golvet som eventuellt kan orsaka olyckor. Har man flera enheter som t.ex. även Piezomed är det särskilt fördelaktigt med den trådlösa fotpedalen som då ger betydligt mer frihet att röra benen.