Vår vision

People have Priority.

Civilingenjör Peter Malata

"I mina tankar och handlingar är alltid människan i centrum."

Vårt uppdrag

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför precisionsinstrument och utrustning för dentala, kirurgiska och dentaltekniska tillämpningar för och med hänsyn till människornas nytta. Vi garanterar våra kunder pålitliga, säkra och högkvalitativa produkter.

Våra värderingar

Vår slogan »People have Priority« symboliserar företagets internationella
struktur och är samtidigt kärnan av de 4 värdena för W&H gruppen.

Från Österrike till Zambia.

W&H är ett dynamiskt företag med stark tillväxt - över hela världen. Ett flertal dotterbolag och försäljningspartners i många regioner världen över ser till att våra produkter kommer direkt till dig. På detta sätt kan vi garantera tillförlitlig kundservice och utmärkt teknisk service. Erfarenheter som gjorts inom varje land och region gör det möjligt för oss att anpassa våra produkter för att uppfylla just dina behov.