Certifikat


KVALITETSPOLICY

W&H följer de internationella riktlinjerna för medicintekniska produkter.


MILJÖPOLICY

Det är en prioritering hos varje W&H-anställd att vara miljömedveten.


KONFLIKTMINERALER

Vi ger vår fulla uppmärksamhet till den nationella, europeiska och internationella utvecklingen av etiska, sociala och miljömässiga standarder.Certifikat