Kvalitetsledning på W&H

Noggrannhet och precisionsteknik för högsta kvalitet


Som ett medicinteknisktföretag, tillsammans med våra 1 300 anställda världen över hanterar vi branschens höga kvalitetskrav varje dag. Därför har vi vetat i över 130 år att utan våra egna höga standarder kan specifikationer varken uppfyllas eller banbrytande arbete utföras.

Det är därför vi å ena sidan definierar oss själva genom en stark ansvarskänsla gentemot våra kunder, partners, patienter och människors hälsa, å andra sidan driver vi våra egna standarder; över minimikraven. För enligt vår vägledande princip "People has Priority" är produktion av medicinsk teknik med högsta kvalitet och säkerhet en prioritet hos W&H.För att uppfylla detta krävs att alla anställda följer denna princip: ständiga förbättringar av våra produkter och vårt processinriktade kvalitetsledningssystem är allas ansvar och summan av alla delar. Våra kunder kan ta för givet att vi uppfyller de relevanta internationella kvalitetskriterierna – och detta har officiellt bekräftats för oss gång på gång under åren. Företag inom vår W&H Group innehar certifikat enligt ISO 9001, ISO 13485, MDSAP (Medical Device Single Audit Program), ISO 14001, RÅDETS DIREKTIV 93/42/EEC, (EU) 2017/745 MDR, 2014/68 EU (PED) , ASME-stämpel (American Society of Mechanical Engineers), EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).. Som affärspartner finns alla för närvarande giltiga certifikat tillgängliga för dig i nedladdningsområdet på vårt PARTNERnet. För mer detaljerad information om respektive certifikat, vänligen kontakta din återförsäljare.

Vårt ursprung ligger i precisionsteknik. En tradition som tillsammans med W&H-pionjärandan skapar den optimala kombinationen av precision och öppenhet för andra grundläggande områden som hållbarhet och resursval. På så sätt driver vi ständigt framåt framtidssäkra, hållbara framsteg och gör inga kompromisser när vi hanterar konfliktmaterial. Eftersom "Människor och vår planet har prioritet". Allt detta bidrar till W&H Groups globala framgång.

W&H NORDIC AB (SWEDEN)