Kvalitetspolicy


W&H som är en framgångsrik, världsomfattande tillverkare av dentalprodukter anser att kvalitet är lika viktigt som respekt och ansvar gentemot användare och patienter. Kvalitet är länken mellan tradition och innovation och mellan tillverkare, återförsäljare och patienter. Enligt vårt motto “People have priority“ har kvalitet och säkerhet högsta prioritet för oss.

Kvalitetspolicy

People have priority

För att hålla detta motto så försöker alla våra anställda att bidra till att produkterna ständigt förbättras och det processorienterade kvalitetssystemetet likaså.

Våra kunder kan vara säkra på att vi håller kvaliteten på internationellt hög standard och det får vi bevis på årligen när vi förlänger vår ISO certifiering. W&H möter även kraven från GMP, ISO 13485 från EU Direktivet 93/42/EEC.