Konfliktmineraler

Vi ger vår fulla uppmärksamhet till den nationella, europeiska och internationella utvecklingen av etiska, sociala och miljömässiga standarder. I sin inköps/upphandlingsstrategi stödjer W&H internationella insatser för förbud av gruvdrift och handel med mineraler genom olagliga väpnade grupper i Demokratiska Republiken Kongo (DRC) och dess grannländer.

Konfliktmineraler