Certyfikaty

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

W&H spełnia międzynarodowe standardy stawiane producentom sprzętu medycznego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Każdy pracownik jest osobiście odpowiedzialny za dbanie o środowisko naturalne.

Pozyskiwanie materiałów z regionów objętych konfliktami

Jako firma zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów krajowych oraz wszelkich innych obowiązujących zasad i regulacji dotyczących standardów etycznych, socjalnych i środowiskowych.

Certyfikaty