Zarządzanie jakością


Jako jeden ze światowych liderów na rynku produktów stomatologicznych, W&H zawsze stawia jakość na pierwszym miejscu. W W&H jakość to związek pomiędzy tradycją a innowacją oraz producentem, dystrybutorami i użytkownikami. Zgodnie z filozofią naszej firmy "Ludzie mają pierwszeństwo", a w W&H produkcja instrumentów o najwyższej jakości i poziomie bezpieczeństwa ma najwyższy priorytet.

Zarządzanie jakością

Ludzie mają pierwszeństwo

Aby zapewnić realizację tego celu, wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do bieżącego współdziałania i przyczyniają się do ciągłego doskonalenia naszych produktów i systemów zorientowanych na proces zarządzania jakością.

Nasi klienci mogą liczyć na nas i mieć pewność że nasze produkty spełniają odpowiednie kryteria jakości, co uzyskuje potwierdzenie każdego roku. W 1993 W&H otrzymało międzynarodowy certyfikat ISO 9001, spełnia również wymogi GMP, ISO 13485 i załącznika II do dyrektywy 93/42/EWG.

W&H STERILIZATION (ITALIEN)